ทุนวิจัยป.โท สาขาโบราณคดี ที่ University of Edinburgh สหราชอาณาจักร

University of Edinburgh เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุน Margaret Stewart Bequest Masters by Research Scholarship โดยเป็นทุนในระดับปริญญาโทหลักสูตร Masters by Research สาขาโบราณคดี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 7,900 ปอนด์ (ประมาณ 295,000 บาท) รวมทั้งค่าครองชีพ และค่างานวิจัย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท Masters by Research ในสาขาโบราณคดี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (2.1) หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ ส่งก่อนวันที่ 29 มิถุุนายน 2018 รวมทั้งเอกสารอ้างอิงทางวิชาการอื่นๆ

 

ปิดรับสมัคร:

29 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ed.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...