Female Leadership Scholarship ทุนป.โท สำหรับผู้หญิง เรียนต่อที่ประเทศไอร์แลนด์

Centre for Adult Learning & Professional Development (CALPD) เปิดรับสตรีที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา Female Leadership Scholarship ในหลักสูตรปริญญาโท สาขา Technology Management เรียนต่อที่มหาวิทยาลัย NUI Galway ประเทศไอร์แลนด์

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน สำหรับหลักสูตร 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2018 นี้

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท หลักสูตร Technology Management

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ได้รับการเสนอให้เรียนต่อใน MSc in Technology Management ปีการศึกษา 2018/19

-ส่งใบสมัครเรียนต่อ และใบสมัครขอทุนการศึกษา ภายใน 11.59 น. ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

การสมัครขอทุนการศึกษาควรทำพร้อมกับการสมัครเข้าเรียนต่อ โดยส่งผ่านทางออนไลน์

แบบฟอร์มการสมัครออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

24 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.nuigalway.ie

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...