กลับมาอีกครั้งกับการฝึกงานของ Walt Disney ที่สหรัฐอเมริกา ปี 2018

บริษัท วอลท์ดิสนีย์ขอเชิญนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Global Mobility Graduate Internship เพื่อเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา ผู้ฝึกงานจะต้องจบการศึกษาในสาขาธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรง

นอกจากนี้ผู้ที่สมัครยังต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ MS Office รวมถึง Word, Excel, Outlook และ PowerPoint

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– บริษัท วอลท์ดิสนีย์ (Corporate) สามารถให้บริการที่อยู่อาศัยและการขนส่งในพื้นที่ Burbank ได้

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานในสาขา Global Internility Graduate Program Global Mobility

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สามารถใช้ MS Office ได้ดีรวมถึง Word, Excel, Outlook และ PowerPoint

– สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนด้วยภาษาอังกฤษได้ดี

– มีความสามารถการจัดระเบียบได้ดี โดยเน้นที่ความละเอียดสูง

– มีความสามารถในการทำงานหลายอย่างในสภาวะที่มีสภาพคล่องสูง

– มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี

– สามารถการวางแนวบริการลูกค้า

– มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ระบบฐานข้อมูล

– มีประสบการณ์เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง

– มีความสนใจในกระบวนการ Mobility ทั่วโลก รวมถึงการโยกย้ายถิ่นฐาน การเข้าเมือง ภาษี เงินทุน ฯลฯ

– ปัจจุบันลงทะเบียนเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองและใช้เวลาเรียนอย่างน้อยหนึ่งชั้น

– หรือจบการศึกษาจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรองเมื่อไม่นานมานี้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (ในช่วงรับสมัครหรือกำลังเข้าร่วมโครงการดิสนีย์คอลเลจหรือดิสนีย์ โครงการฝึกงานวิชาชีพ)

– กำลังศึกษาระดับปริญญาด้านธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรง

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางออนไลน์ วันที่โดยประมาณของการฝึกงานนี้คือเดือนสิงหาคม ปี 2018 ถึงเดือนมกราคม ปี 2019 (ผู้สมัครที่มีเวลาว่างในช่วงฤดูร้อนอาจได้รับการพิจารณาให้เป็นวันเริ่มต้นก่อนหน้านี้)

 

หมดเขตรับสมัคร:

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...