Valencia College มอบทุนป.ตรี สาขาใดก็ได้ แก่นักศึกษาต่างชาติ ณ สหรัฐอเมริกา

Valencia College Global Achievers Awards คือทุนการศึกษาที่มอบแก่นักศึกษาต่างชาติ ที่กำลังจะเข้ามาเรียนต่อ ณ สถาบันแห่งนี้เป็นปีแรก

Valencia College เป็นวิทยาลัยรัฐในออร์แลนด์โด รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา และในปี 2011 ได้รับเลือกให้เป็นวิทยาลัยชุมชนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาโดยสถาบันแอสเพน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามีมูลค่าตั้งแต่ 500 ถึง 1,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 15,000 – 31,000 บาท) ขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งอย่างน้อยควรมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ในสาขาใดก็ได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ และไม่เคยได้รับศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาก่อน

-เป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป

-มีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน / IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน

 

วิธีการสมัคร:

-ส่งใบสมัครเข้าเรียนที่ Valencia College พร้อมทั้งเอกสารตามที่กำหนด

-กรอกใบสมัครทุนการศึกษา ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

international.valenciacollege.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...