แนะนำทุนวิจัยประจำปี Melbourne Research Scholarships (MRS)

ทุน Melbourne Research Scholarships ก่อตั้งโดยมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น มีให้สำหรับนักศึกษาที่ทำงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก

 

 

ทุนการศึกษา:

– ประมาณ 300 ทุน

สิทธิประโยชน์จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละคน โดยส่วนใหญ่การสนับสนุนจะครอบคลุมอย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้ :

– เงินสนับสนุนการดำรงชีวิต

– เงินทุน

– การสนับสนุนย้ายถิ่นฐาน

– เงินสำรองค่าวิทยานิพนธ์ และการจ่ายเงิน

– ค่าเจ็บป่วย คลอดบุตร และการเลี้ยงดู

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรวิจัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เพื่อจะได้รับทุนการศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาคุณต้องมีวุฒิปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นหรือลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

 

วิธีการสมัคร:

– หากคุณเป็นนักเรียนใหม่ และได้สมัครเข้าเรียนปริญญาหลักสูตรวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คุณจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ

– มหาวิทยาลัยจะประเมินใบสมัครทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

หมดเขตรับสมัคร:

ทุนประจำปี (พิจารณาอย่างต่อเนื่อง)

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...