แนะนำ 10 อาชีพที่ดีที่สุด ประจำปี 2018 งานดี เงินดี ที่อาจเป็นอาชีพในฝันของคุณ!!

ด้วยตลาดงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการคาดการณ์ที่ว่าในอนาคตข้างหน้า หลายอาชีพจะถูกเปลี่ยนมือไปเป็นการนำหุ่นยนต์มาใช้แทร ทำให้เกิดความยากในการคาดเดาว่าอาชีพไหนที่น่าสนใจในอนาคต

จากการใช้ข้อมูลของสำนักสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกา ได้สร้าง “รายชื่องานที่เงินดีที่สุดในปี 2018” เพื่อช่วยให้ผู้ที่กำลังหางานสามารถจำกัดและมุ่งไปสู่เป้าหมายของตัวเองได้ การจัดอันดับตำแหน่งมีการวัดองค์ประกอบทั้งหมด 7 อย่าง ได้แก่

– อัตราการเติบโตของอายุการใช้งานในระยะเวลา 10 ปี

– อัตราการเติบโตร้อยละ 10

– ค่ามัธยฐานเงินเดือน

– อัตราการจ้างงาน

– งานในอนาคต

– อัตราความเครียด

– ความสมดุลในชีวิตการทำงาน

โดยส่วนมาก ทักษะเฉพาะทางยังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานโดยเฉพาะในแวดวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และนี่คือ 10 อันดับแรกของงานที่ดีที่สุด ที่นอกจากรายได้จะดีแล้ว ยังคุ้มค่าที่จะทำอีกด้วย

 

8. แพทย์ (อันดับร่วม)

อัตราการว่างงาน : ร้อยละ 0.5

เงินเดือนมัธยฐาน : 196,380 เหรียญ (ประมาณ 6.1 ล้านบาท)

ปริมาณการเติบโตในระยะเวลา 10 ปี : 8,400

 

8. ศัลยแพทย์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร (อันดับร่วม)

อัตราการว่างงาน : ร้อยละ 0.5

เงินเดือนมัธยฐาน : 208,000 เหรียญ (ประมาณ 6.4 ล้านบาท)

ปริมาณการเติบโตในระยะเวลา 10 ปี : 1,200 งาน

 

8. สูตินรีแพทย์ (อันดับร่วม)

อัตราการว่างงาน : ร้อยละ 0.5

เงินเดือนมัธยฐาน : 208,000 เหรียญ (ประมาณ 6.4 ล้านบาท)

ปริมาณการเติบโตภายในเวลา 10 ปี : 3,900 งาน

 

7. กุมารแพทย์

อัตราการว่างงาน : ร้อยละ 0.5

เงินเดือนเฉลี่ย : 80,500 เหรียญ (ประมาณ 2.5 ล้านบาท)

ปริมาณการเติบโตภายในเวลา 10 ปี : 5,300 งาน

 

6. นักสถิติ

อัตราการว่างงาน : ร้อยละ 1.4

เงินเดือนเฉลี่ย : 80,500 เหรียญ (ประมาณ 2.5 ล้านบาท)

ปริมาณการเติบโตภายในเวลา 10 ปี : 12,400 งาน

 

5. ทันตแพทย์จัดฟัน

อัตราการว่างงาน : ร้อยละ 0.4

เงินเดือนมัธยฐาน : 208,000 เหรียญ (ประมาณ 6.4 ล้านบาท)

ปริมาณการเติบโตภายในระยะเวลา 10 ปี : 1,100 งาน

 

4. พยาบาลผู้ปฏิบัติงาน

อัตราการว่างงาน : 0.7%

เงินเดือนมัธยฐาน : 100,910 เหรียญ (ประมาณ 3.1 ล้านบาท)

ปริมาณการเติบโตภายในระยะเวลา 10 ปี : 56,000 ตำแหน่งงาน

 

3. ผู้ช่วยแพทย์

อัตราการว่างงาน : 0.7%

เงินเดือนมัธยฐาน : 101,480 เหรียญ (ประมาณ 3.1 ล้านบาท)

ปริมาณการเติบโตภายในระยะเวลา 10 ปี : 39,700 งาน

 

2. ทันตแพทย์

อัตราการว่างงาน : ร้อยละ 0.4

เงินเดือนมัธยฐาน : 153,900 เหรียญ (ประมาณ 4.7 ล้านบาท)

ปริมาณการเติบโตภายในเวลา 10 ปี : 23,200 งาน

 

1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์

อัตราการว่างงาน : ร้อยละ 1.6

เงินเดือนมัธยฐาน : 100,080 เหรียญ (ประมาณ 3.1 ล้านบาท)

ปริมาณการเติบโตภายในเวลา 10 ปี : 253,400 งาน

 

เกือบทุกประเภทของสายงานมักมองหาคนที่สามารถวิเคราะห์และตีความข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาได้ ความเจริญทางเทคโนโลยีนี้กำลังสร้างโอกาสใหม่ๆ สำหรับนักสถิติ วิศวกร และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คนงานเหล่านี้กำลังพัฒนาอัลกอริทึมที่เปลี่ยนแปลงตลาดงานทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้อาชีพที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางอย่างสายงานแพทย์ก็ยังเป็นที่ต้องการในตลาดงานทั่วโลก นี่อาจเป็นหนึ่งในแนวทางที่คุณจะกำหนดเป้าหมายงานในอนาคตได้ต่อไป

ที่มา : cnbc.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...