ทุน GLOBAL GOALS SCHOLARSHIP PROGRAM เพื่อสนับสนุนการศึกษาในเยาวชน!!

ทีมงานของผู้สอนที่ Expert Assignment Help ภูมิใจที่จะนำเสนอ “โครงการทุนการศึกษา GLOBAL GOALS SCHOLARSHIP PROGRAM 2018” ซึ่งมีมูลค่า 2500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 80,000 บาท)

โดยทุนการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึงเป้าหมายระดับโลกที่มนุษยชาติต้องเผชิญในปัจจุบัน เงินที่ได้รับจากกองทุนนี้จะมอบให้สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดลือก เพื่อเป็นการสนับสนุนในด้านค่าเล่าเรียนที่โรงเรียน หรือวิทยาลัยเท่านั้น

ทุน GLOBAL GOALS SCHOLARSHIP PROGRAM จะมอบเพียงปีละหนึ่งครั้ง สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด จากการพิจารณาของทีมคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนักวิชาการ

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนการศึกษานี้จะมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน 2500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 80,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสนับสนุนนักเรียนมัธยมปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนมัธยมปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถสมัครทุนการศึกษานี้ได้

– นักเรียนควรกำลังศึกษาอยู่ หรือตั้งใจที่จะเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมปลาย หรือมหาวิทยาลัยที่ตนเลือก

– ผู้สมัครควรมีอายุ 14 ปีขึ้นไป

 

วิธีการสมัคร:

– นักเรียนที่สนใจ ต้องเตรียมตัวเขียนเรียงความเกี่ยวกับหนึ่งใน 17 เป้าหมายทั่วโลก ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของทุนการศึกษา และต้องเขียนเกี่ยวกับวิธีการที่มี หรือการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

– การเขียนเรียงความควรมีจำนวนไม่น้อยกว่า 2500 คำ (ภาษาอังกฤษ)

– อีเมล : scholarships@expertassignmenthelp.com

– กรุณาแนบเรียงความไฟล์ Word (สกุล .doc หรือ. docx) ของ Microsoft ในอีเมล

– ส่งเรียงความพร้อมบสมัครภายใน หรือก่อนเวลา 23.59 น. ตามเวลาในใบสมัครตามที่ระบุ

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...