เรียนรู้การทำงานของ กฟผ. กับค่าย EGAT Engineer Camp เยาวชนห้ามพลาด!!

เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่าย EGAT Engineer Camp ครั้งที่ 4 ที่จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 รับสมัครน้องๆ เยาวชน จำนวน 50 คน โดยไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยของผู้สมัคร อีกทั้งยังไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอีกด้วย

 

 

รายละเอียดกิจกรรม:

-เรียนรู้การดำเนินงานของ กฟผ. การผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า การจำหน่ายไฟฟ้าไปยังครัวเรือน

-การคำนึงรักษ์ สิ่งแวดล้อมของ กฟผ.

-สถานการณ์พลังงานของประเทศในปัจจุบัน

-ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษา

-พบ นายกสภาวิศวกร แนะแนวการเป็นวิศวกร การเตรียมตัวทำใบ กว.

-พาไปทำกิจกรรม CSR

-กิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ

-walk rally

-ได้เพื่อนใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้าง connection

 

วันที่จัดค่าย:

23-26 กรกฎาคม 2561 (ค้างคืน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

น้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้่นปีที่ 2-4 คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า เครื่องกล  โยธา อุตสาหการ คอมพิวเตอร์ สิ่งแวดล้อม เหมืองแร่ เคมี จากสถาบันที่กำหนด (เช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้จากโปสเตอร์)

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.goo.gl/GK71AY

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ร่วมโครงการ 25 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

EGAT ENGINEER CAMP

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...