ทุนประจำปีระดับปริญญาตรี UC International First Year ที่นิวซีแลนด์ ปี 2018

มหาวิทยาลัย Canterbury มอบทุนการศึกษา UC International First Year ให้กับนักเรียนต่างชาติที่มีผลงานดีเด่นในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อในประเทศนิวซีเเลนด์

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาสูงสุด 25 ทุน

– ทุนมีมูลค่า 10,000 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 320,800 บาท) 15,000 เหรียญ (ประมาณ 481,300 บาท) หรือ 20,000 เหรียญ (ประมาณ 641,700 บาท) ในระยะเวลาหนึ่งปี (แล้วแต่กรณี)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครที่มีสิทธิจะต้องเป็นนักเรียนต่างชาติที่จ่ายค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน

– ต้องไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศนิวซีแลนด์ หรือออสเตรเลีย หรือผู้ถือวีซ่าประเภทพำนักในนิวซีแลนด์

– ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 15 สิงหาคมในปี ก่อนปีแรกที่ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

– ระบบใบสมัครออนไลน์จะเริ่มรับสมัคร 8 สัปดาห์ก่อนวันปิด

 

หมดเขตรับสมัคร:

กำหนดเวลาสิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...