“Clip keep the sea : กู้ทะเลสวยด้วยคลิป” การประกวดเพื่อชิงรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท!!

ใครที่ชื่นชอบการถ่ายทำวีดีโอ และมีไอเดียประทุ พร้อมโชว์ฝีมือต้องไม่พลาดเวทีนี้

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Clip keep the sea : กู้ทะเลสวยด้วยคลิป” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 130,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร!!

 

 

 

การจัดการประกวดครั้งนี้มีขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากนี้ ยังมีขึ้นเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และมาตรการที่ทางราชการกำหนด

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

– ประเภทเยาวชน/นิสิต และนักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดเพศ และการศึกษา

– ประเภทประชาชน ไม่จำกัดอายุ เพศ และการศึกษา

 

กติกาการประกวด

– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2018 และส่งผลงานได้ ไม่เกินคนละ 2 คลิปวีดิโอ

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับการบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง ภายใต้ Theme “กู้ทะเลสวยด้วยคลิป” โดยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ “พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม” รวมอยู่ด้วย

– การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเลของประเทศไทยต้องมีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี รวมทั้งผลงานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแต่ละเรื่องต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที 30 วินาที และมีความยาวไม่เกิน 2 นาที เท่านั้น โดยไม่จำกัดแนวคิด และรูปแบบการนำเสนอ

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแต่ละเรื่องต้องมีความละเอียดอย่างต่ำ HD (1280 X 720) เป็นไฟล์ประเภท .MP4 เท่านั้น

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ และยังไม่เคยส่งเข้าประกวด และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน

– ประกาศรายชื่อผลงานคลิปวีดิโอสั้นที่ชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จํานวน 8 คลิป (ประเภทเยาวชน จำนวน 4 คลิป และประเภทประชาชน จำนวน 4 คลิป) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2018 ทางเว็บไซต์ www.prd.go.th

 

การส่งผลงานคลิปวีดิโอ

– ส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน บัตรนักเรียน นักศึกษา สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ส่งที่ กลุ่มบูรณาการแผนประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 5 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

– ทั้งนี้ ต้องคัดลอกผลงานลงแผ่น DVD เป็นไฟล์ประเภท .MP4 เท่านั้น

– ส่งภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2018 (ถือวันประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ)

– วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดคลิปวีดิโอ” ส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้นําคลิปของผู้เข้าประกวดไปไว้ที่ google drive ของตัวเองแล้ว ทําการแชร์ พร้อมทั้งส่ง URL ของคลิปที่ทำการแชร์แล้วส่งไปยัง E-Mail : [email protected] และจะต้องส่งใบสมัครทาง E-Mail : [email protected] โดยนับวันที่ส่งอีเมล์ ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2018 เท่านั้น

 

รางวัลการประกวด

รางวัลประเภทเยาวชน/นิสิตและนักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี

– รางวัลชนะเลิศ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน 30,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน 20,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท

– รางวัลชมเชย – ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท

 

รางวัลประเภทประชาชน

– รางวัลชนะเลิศ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน 30,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน 20,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท

– รางวัลชมเชย ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม

สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์หมายเลข 0 2618 2323 ต่อ 1604,1607

ที่มา : contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...