ประกวดภาพถ่าย NEW COSMOS OF PHOTOGRAPHY 2018 ชิงเงินรางวัลรวม 2.9 แสนบาท

บริษัท แคนนอน อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น เชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพทุกเพศทุกวัยทั่วโลกส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “New Cosmos of Photography 2018” โดยเปิดรับผลงานที่เป็นไฟล์ดิจิทัลทั้งภาพนิ่ง และวิดีโอ เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพในรูปแบบใหม่ๆ

การประกวดภาพถ่าย New Cosmos of Photography ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 41 โดยหลังจากปิดรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดแล้ว ในเดือนกรกฎาคมจะมีการประชุมของคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Excellence Award) จำนวน 7 ราย และรางวัลชมเชยจำนวน 14 ราย

จากนั้นในเดือนพฤศจิกายน คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งจะคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Grand Prize) เพียงหนึ่งเดียวจากผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 7 ราย

 

 

รางวัล:

รางวัลชนะเลิศ (Grand Prize)

-เงินรางวัลรวม 1 ล้านเยน ประมาณ 2.9 แสนบาท (รวมรางวัล 200,000 เยน หรือประมาณ 58,000 บาทสำหรับรางวัลยอดเยี่ยม)

-ของกำนัลที่เป็นผลิตภัณฑ์จาก Canon

-ได้จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ณ กรุงโตเกียวในปีถัดไป

 

รางวัลยอดเยี่ยม

-เงินรางวัลรวม 200,000 เยน หรือประมาณ 58,000 บาท

-จัดแสดงผลงานในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ณ กรุงโตเกียวปีนี้

-ตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร New Cosmos of Photography ฉบับถัดไป

-จัดแสดงผลงานบนเว็บไซต์ New Cosmos of Photography

 

รางวัลชมเชย

-เงินรางวัลรวม 30,000 เยน หรือประมาณ 8,700 บาท

-จัดแสดงผลงานในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ณ กรุงโตเกียวปีนี้

-ตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร New Cosmos of Photography ฉบับถัดไป

-จัดแสดงผลงานบนเว็บไซต์ New Cosmos of Photography

 

กติกาการสมัคร:

-สมัครเข้าร่วมการประกวดผ่านโฮมเพจของ New Cosmos of Photography คือ global.canon/en/newcosmos ภายในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เลือกสมัครเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

-ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร

-ส่งผลงานได้ทั้งทางไปรษณีย์ในรูปแบบพรินท์ และทางออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล (ทั้งภาพนิ่ง และวิดีโอ/ภาพยนตร์) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยชนะรางวัลจากการแข่งขัน หรือการประกวดรายการใดๆ มาก่อน หรือผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดที่ยังไม่ประกาศผลการตัดสิน

-ภาพที่ส่งเข้าประกวดควรมีขนาด 1200 x 1600 พิกเซลขึ้นไป ขนาดไฟล์รวมไม่เกิน 1,000 MB ฟอร์แมตที่แนะนำคือ JPEG ความละเอียด 72 dpi ส่วนวิดีโอมีขนาดไฟล์รวมไม่เกิน 1,000 MB รับเฉพาะฟอร์แมต MP4

-ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดส่งผลงาน

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับผลงานจนถึงวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 รับผลงานที่ประทับตราไปรษณีย์หรือส่งมอบแก่ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าในวันสุดท้ายของการส่งผลงาน ส่วนทางออนไลน์รับผลงานจนถึงเวลา 23.59 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.camerartmagazine.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...