ทุนพัฒนาอาเซียนสำหรับ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา ในสหราชอาณาจักร ปี 2018

มหาวิทยาลัย Coventry ขอเชิญชวนผู้สมัครที่มีความสนใจและต้องการที่จะศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร ร่วมส่งใบสมัครทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาเซียนในเดือนกันยายนปี 2018

 

 

ทุนการศึกษานี้ มีขึ้นสำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอาเซียน และเป็นพลเมืองของประเทศในภูมิภาคนั้น ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 ปอนด์ (ประมาณ 216,500 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาที่มาจากกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

– เกรดเฉลี่ย GPA 3.0 หรือมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่เทียบเท่า

– ประสงค์ขอรับทุนอุดหนุน และจ่ายค่าเล่าเรียนระหว่างประเทศ โดยได้รับข้อเสนอพิเศษตามเงื่อนไขสำหรับหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามกำหนด

– มีคะแนน IELTS 6.0

– โดยรวม Pre-sessional English สามารถใช้งานได้หากจำเป็น

 

วิธีการสมัคร:

เพื่อสมัครทุนการศึกษานี้กรุณากรอกแบบฟอร์มการสมัคร และส่งกลับทางอีเมล หรือทางไปรษณีย์

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...