Adidas เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี ที่ประเทศกรีซ ปี 2018

Adidas เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกงานในแผนกบัญชีเพื่อศึกษาต่อในประเทศกรีซ นักศึกษาฝึกงานต้องมีทักษะการแก้ปัญหาที่ดี สามารถปรับตัวตามเนื้องาน และมีความละเอียดในการทำงาน

นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครเรียนหลักสูตรฝึกงานนี้ได้ โดยผู้ฝึกงานต้องมีความชำนาญในภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น

 

 

ทุนการศึกษา:

ไม่ระบุจำนวนทุน การฝึกงานนี้จะไม่ได้รับค่าตอบแทน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานในแผนกบัญชี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีทักษะการแก้ปัญหาที่ดี การจัดวางรายละเอียด และความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องในระดับสูง

– การจัดการ และจัดลำดับความสำคัญได้ดี

– สามารถปรับตัว และยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้

– มีความสามารถในการทำงานร่วมกับทีมงานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันทางด้านเทคนิค

– สามารถใช้งาน MsOffice – โดยเฉพาะ Excel ได้อย่างดีเยี่ยม

– มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์

 

หมดเขตรับสมัคร:

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...