University of the West of England มอบทุนฝึกงานในระดับปริญญาโท ณ ประเทศอังกฤษ

University of the West of England มอบทุนการศึกษา Millennium Scholarship สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์ฝึกงานภายในสำนักงาน International Office หรือแผนกอื่นๆ

สำหรับรายละเอียดมีดังนี้…

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% สำหรับหนึ่งปีการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรในระดับปริญญาโทสาขาใดก็ได้ ยกเว้น MBA, BPTC, LPC, GDL, MSc Robotics, PhD‘s และ continuing professional development courses

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักเรียนต่างชาติที่เสียค่าธรรมเนียมการศึกษาสามารถสมัครได้

-มีปริญญาตรีหรือเทียบเท่าระดับ 1 ของอังกฤษ

-ต้องเป็นนักศึกษาใหม่ของ UWE Bristol ซึ่งไม่เคยศึกษาในสหราชอาณาจักรมาก่อน

-ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาหรือรางวัลสนับสนุนการศึกษามาก่อน

-ทรานสคริปต์

 

วิธีการสมัคร:

-ต้องได้รับการเสนอสำหรับหลักสูตรปริญญาโทที่ UWE เพื่อขอรับทุนการศึกษานี้ โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www1.uwe.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...