The University of Birmingham มอบทุนปริญญาตรี เพื่อศึกษาที่สหราชอาณาจักร

The University of Birmingham ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี แก่นักกีฬาที่มีพรสวรรค์ โดยเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาที่สหราชอาณาจักร

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– เข้าถึงบริการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ (กายภาพบำบัดชีวิตความแข็งแรงและสภาพจิตวิทยาโภชนาการ)

– มีที่ปรึกษา

– สถานที่ฝึกอบรม

– เงินทุนเพิ่มเติมเพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายด้านกีฬาที่เกี่ยวข้องเช่นการฝึกการแข่งขันและอุปกรณ์

– เข้าถึงชุดการฝึกอบรมด้านการศึกษาต่างๆ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ในสาขาดังต่อไปนี้

– Arts and Law

– Engineering and Physical Sciences

– Life and Environmental Sciences

– Medical and Dental Sciences

– Social Sciences

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– อายุ 16 ปีขึ้นไป

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ TASS หรือติดต่อ สภาการปกครองแห่งชาติ (NGB)

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครตลอดปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

birmingham.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...