University of Glasgow มอบทุนการศึกษาปริญญาโท เพื่อศึกษาที่สหราชอาณาจักร

University of Glasgow มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ที่สนใจศึกษาในสาขา สาขา Computing Science และ Software Engineering ที่สหราชอาณาจักร

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

£5,000 (ประมาณ 192,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขา Computing Science และ Software Engineering.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติเพื่อรับทุนการศึกษาตามผลงานทางวิชาการ

 

ปิดรับสมัคร:

21 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

gla.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...