มาแล้ว!! ทุนเต็มจำนวนเรียนต่อ ป.โท จากสถาบัน KDI School ประเทศเกาหลีใต้

KDI School of Public Policy and Management สถาบันศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษาด้านนวัตกรรมของประเทศเกาหลีใต้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติมีโอกาสเรียนต่อในระดับปริญญาโทในเกาหลีใต้ อีกทั้งยังมีทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนอีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครได้ดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

-เงินเดือน

-ผู้สมัครต่างชาติมีสิทธิได้รับทุนนี้ทุกคน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทในหลักสูตรต่อไปนี้

– Master of Public Policy

– Master of Development Policy

– Master of Public Management

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครได้ที่ www.kdischool.ac.kr/admissions/cp/international

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-บทความบอกเล่าเจตจำนงค์ในการเข้าเรียนที่สถาบันแห่งนี้ (Statement of Purpose)

-สำเนาทรานสคริปต์ และสำเนาเอกสารแสดงวุฒิจบการศึกษา

-จดหมายแนะนำตัว (Recommendation Letter)

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-เอกสารรับรองผลสอบ TOEFL, TOEIC, IELTS, TEPS หรือ OPIC

-รูปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร

-Video Essay ตอบคำถาม “What do you do? And how do you think KDI School education will change what you do?”

***เอกสารทั้งหมดจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ / สถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทยจากนั้นจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยัง

The Office of Admissions KDI School of Public Policy and Management 263 Namsejong‐ro, Sejong, Republic of Korea, 30149

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนได้ทาง https://apply.kdischool.ac.kr

 

ปิดรับสมัคร:

24 พฤษภาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.kdischool.ac.kr

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...