โครงการฝึกงานระยะสั้นของ CERN ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ปี 2018

องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (European Organization for Nuclear Research) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อของ “CERN” เป็นองค์กรด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปยุโรป เพื่อวิจัย และพัฒนาทางด้านนิวเคลียร์

ขณะนี้ CERN ได้ประกาศเปิดหลักสูตรฝึกงานระยะสั้นสำหรับปี 2018 โดยรับสมัครนักเรียนส่วนใหญ่มีพื้นฐานทางด้านเทคนิค หรือการบริหาร และได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดให้ใช้เวลาฝึกอบรมในอุตสาหกรรมหรือในสถานวิจัย และผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษ และ (หรือ) ฝรั่งเศส

 

 

ทุนการศึกษา:

– ผู้สมัครจะได้รับการประกันสุขภาพซึ่งครอบคลุมความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพที่เพียงพอในประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศฝรั่งเศส

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– การฝึกงานจะมีระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนและมีระยะเวลาสูงสุด 6 เดือนในระยะเวลา 12 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– อายุอย่างน้อย 18 ปี

– ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการศึกษาขั้นสูงแบบเต็มเวลา (นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วไม่มีสิทธิ์สมัคร)

– เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้ :

– ฟิสิกส์ประยุกต์

– คอมพิวเตอร์

– คณิตศาสตร์

– ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องกลหรือวิศวกรรมโยธา

– อุปกรณ์สำหรับการเร่งความเร็วและการทดลองฟิสิกส์อนุภาค

– วัสดุศาสตร์

– การป้องกันรังสี

– ความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

– การสำรวจ

– ความสูญญากาศสูงพิเศษ

– การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นใบสมัครได้ทาง ออนไลน์

 

หมดเขตรับสมัคร:

12 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

loading...

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...