University of Oslo มอบทุนวิจัยหลังปริญญาเอก แก่นักศึกษาต่างชาติที่นอร์เวย์

University of Oslo เสนอทุนการศึกษา 1-2 four-year postdoctoral fellowships ใน Educational Assessment and Measurement วัตถุประสงค์หลักของทุนการศึกษานี้คือเพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษามีคุณสมบัติที่ดีของนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นในสาขาวิชาของตนเอง

University of Oslo ประเทศนอร์เวย์ เป็นสถาบันการศึกษา และวิจัยที่เก่าแก่ที่สุดอันดับต้นๆ ของนอร์เวย์ มีนักศึกษา 28,000 คน และบุคลากรอีก 7,000 คน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าใช้จ่ายเดือน NOK 499,600 – 569,000 (ประมาณ 1.9 ล้าน – 2.2 ล้านบาท) พร้อมสวัสดิการอื่นๆ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

นักวิจัยหลังปริญญาเอก ในสาขา Educational Assessment and Measurement

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-มีปริญญาเอกด้านการศึกษา / จิตวิทยา / สังคมศาสตร์พร้อมด้วยวิทยานิพนธ์

-แผนการวิจัยที่มีคุณภาพสูง

-ควรมีประสบการณ์การสอนอยู่บ้าง

-มีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ ที่ CEMO

-มีทักษะในการพูด และการเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-จดหมายสมัครงานรวมถึงโครงร่างสั้นๆ เกี่ยวกับแรงจูงใจในการสมัคร

-อธิบายแผนการวิจัย 3-5 หน้า

-โครงร่างสั้นๆ ของการเรียนการสอนที่น่าสนใจภายในหลักสูตรปริญญาโทของ CEMO

-CV

-รายชื่อผลงานตีพิมพ์

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.jobbnorge.no

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...