ทุนปริญญาโท สำหรับนักศึกษาต่างชาติใน Université Paris-Saclay ประเทศฝรั่งเศส

Université Paris-Saclay ประเทศฝรั่งเศส มอบทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาโครงการผ่านการวิจัยไปจนถึงระดับปริญญาเอก ซึ่งทุนการศึกษานี้จะมอบให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนใน Université Paris-Saclay ในหลักสูตรของปริญญาโท

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 160 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2018 – 2019 โดยมีมูลค่า €10,000 ต่อปี (ประมาณ 384,000 บาท) นอกจากนี้ยังจะได้รับเงินค่าเดินทางและวีซ่าสูงสุดถึง €1,000 (ประมาณ 38,000 บาท) ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศต้นกำเนิดของผู้สมัคร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาโท สาขาที่เปิดสอนใน Université Paris-Saclay ยกเว้นอาชีวศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-เป็นนักศึกษาใหม่ อายุ 30 ปีและอยู่ภายใต้ปีการศึกษาที่เลือก

-เป็นนักศึกษาต่างชาติที่อาศัยอยู่ฝรั่งเศสน้อยกว่า 1 ปี ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรที่ไม่ได้อยู่ในข้อจำกัด

-เป็นนักเรียนต่างชาติที่อาศัยในประเทศฝรั่งเศสไม่ถึง1 ปี และเรียนภาษา (ประเภท FFL หรืออื่นๆ)

-ไม่เว้นว่างจากการเรียนมากกว่า 2 ปีติดต่อกัน

-ไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทอื่นๆ อยู่แล้ว โดยมีจำนวน €600 ต่อเดือน (ประมาณ 23,100 บาท)

 

วิธีการสมัคร:

-ก่อนที่จะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษานักเรียนต้องเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทที่ Université Paris-Saclay ผู้เพิ่งเข้าศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยจะไม่ได้รับการพิจารณา เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับเลือกและติดต่อจากคณะกรรมการของ Université Paris-Saclay จึงสามารถยื่นแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์เพื่อรับทุนการศึกษาได้

-การคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาจะเกิดขึ้นในสองรอบติดต่อกัน

 

ปิดรับสมัคร:

ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.universite-paris-saclay.fr

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...