แนะนำ “ทุน JASSO” โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นระหว่างมหาวิทยาลัยในสังกัดกับประเทศญี่ปุ่น

ทุกปี Japan Student Services Organization (JASSO) จะมอบทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ผ่านการรับรองโดยมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น สถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยดุษฏีบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยี (ชั้นปีที่ 3) หรือวิทยาลัยการอาชีพ

ภายใต้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในระยะเวลาสั้นๆ ตั้งแต่ 8 วันไปจนถึงหนึ่งปี ระหว่างสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่นกับสถาบันการศึกษาจากประเทศต่างๆ

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษานี้ จะมอบเงินช่วยเหลือเดือนละ 80,000 เยน ให้กับนักศึกษาที่ได้รับเลือก (ประมาณ 23,700 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระยะสั้น หลักสูตรปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรปกติในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ภายในโครงการ ในประเทศต่างๆ

– ได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาญี่ปุ่น ภายใต้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

– ต้องแสดงประวัติการศึกษา และประวัติส่วนตัวที่โดดเด่น ขณะศึกษาในสถาบันของตัวเอง

– เป็นนักศึกษาที่ต้องการการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่น

– ต้องมีสิทธิ์ได้รับวีซ่านักเรียน (สำหรับการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 90 วัน ทางสถาบันในญี่ปุ่นจะจัดเตรียมที่พักไว้ให้ )

– หากนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาอื่นควบคู่กับทุนการศึกษานี้ในการศึกษาในญี่ปุ่น จำนวนเงินสนับสนุนจะต้องไม่เกินทุนการศึกษานี้ (80,000 เยนต่อเดือน)

– นักเรียนไม่สามารถรับทุนการศึกษาอื่นๆ จากรัฐบาลญี่ปุ่นหรือ JASSO พร้อมกับทุนการศึกษานี้ได้

 

วิธีการสมัคร:

ขั้นตอนการรับสมัคร และเงื่อนไขรายละเอียด จะขึ้นอยู่กับสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากทุน JASSO

 

หมดเขตรับสมัคร:

คุณสามารถตรวจสอบเงื่อนไข และวันที่รับสมัครได้จากสถาบันของคุณ

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...