ทุนการศึกษาของ Higgs Center MSc Prize ที่มหาวิทยาลัย Edinburgh ปี 2018-2019

ทุนการศึกษา MSC Prize มีจำนวนสูงสุด 2 ทุนจากมหาวิทยาลัย Edinburgh ซึ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรแบบเต็มเวลาทั้งในสาขาฟิสิกส์ทฤษฎีหรือ MSc Physics Physics of Studies

มหาวิทยาลัย Edinburgh ก่อตั้งขึ้นในปี 1582 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 6 สำหรับมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยโบราณของสก๊อตแลนด์ มีอาคารหลายแห่งในเขตเมืองเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

 

 

ทุนการศึกษา:

– มีทุนการศึกษาของ Higgs Center MSc Prize 2 รางวัล ทุนการศึกษาแต่ละทุนมีมูลค่า 5,000 ปอนด์ (ประมาณ 220,000 บาท) และมีระยะเวลาการศึกษาหนึ่งปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสามารถเข้าเรียนหลักสูตรเต็มเวลาได้ทั้งในสาขาฟิสิกส์ทฤษฎีหรือ MSc Physics of studies

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

– ผู้สมัครควรมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และใบสมัครควรเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครได้ทางออนไลน์

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...