ทุนการศึกษาวิจัยทางไกลสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัย Birmingham ปี 2018

มหาวิทยาลัย Birmingham เสนอมอบทุนการศึกษาทางไกลสำหรับนักเรียนที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหภาพยุโรปและนักเรียนต่างชาติ

ทุนการศึกษานี้เปิดกว้างให้กับนักศึกษาทั่วโลก ที่ต้องการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการวิจัยทางไกลแบบเต็มเวลาหรือนอกเวลา

มหาวิทยาลัย Birmingham เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ใน Edgbaston เมือง Birmingham สหราชอาณาจักร เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสัญชาติอังกฤษที่อยู่ในกลุ่ม “red brick”

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 ปอนด์ (ประมาณ 130,300 บาท) สำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สหภาพยุโรป

– ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 ปอนด์ (ประมาณ 434,300 บาท) สำหรับนักเรียนต่างชาติแบบเต็มเวลา

– เงื่อนไขการได้รับเงินค่าเล่าเรียนรวมถึงมูลค่าของทุนการศึกษาจะได้รับการปรับสัดส่วนสำหรับนักเรียนที่เรียนนอกเวลา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับการทำวิจัยตามหลักสูตรปริญญาโท ในสาขาต่อไปนี้

– ศิลปศาสตร์และกฎหมาย

– การศึกษาแอฟริกัน

– การศึกษาอเมริกันและแคนาดา

– การศึกษาโบราณวัตถุ โบราณคดีคลาสสิกและประวัติศาสตร์โบราณ

– ศิลปะการแสดงและศิลปะการละคร

– ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

– วรรณคดีอังกฤษ

– ภาพยนตร์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์

– การศึกษาด้านประเพณี

– ประวัติศาสตร์

– การศึกษาความเป็นมาของศิลปะ

– กฎหมาย

– ภาษาสมัยใหม่และวัฒนธรรม

– การศึกษาด้านดนตรี

– ปรัชญา

– เทววิทยาและศาสนา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหภาพยุโรปและนักเรียนต่างชาติ

– ทุนการศึกษานี้ จะเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการวิจัยทางไกลทั่วโลก แบบเต็มเวลาหรือนอกเวลา

– ถ้าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของคุณ คุณจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่สูงพอที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาที่เลือกไว้

 

วิธีการสมัคร:

ในการสมัครคุณต้องกรอกใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลังจากนั้นคุณจะต้องกรอกใบสมัครออนไลน์เพื่อสมัครทุนการศึกษานี้

 

หมดเขตรับสมัคร:

23 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...