ทุน Liverpool International College First Class สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปี 2018

ทุนการศึกษาของสถาบัน Liverpool International College (LIC First Class Scholarship) มีให้สำหรับนักศึกษาที่เริ่มต้นหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบัน โดยจะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป

มหาวิทยาลัย Liverpool เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมือง Liverpool ประเทศอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1881 และเป็นที่รู้จักว่าเป็นหนึ่งในหกของกลุ่มมหาวิทยาลัย “red brick” มาแต่เดิม

ผู้สมัครที่เป็นนักเรียนต่างชาติจะต้องมีวุฒิการศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับสากล

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– นักศึกษาที่เสียค่าใช้จ่ายในระดับนานาชาติและไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปจะได้รับค่าเล่าเรียน 1,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 43,400 บาท) สำหรับการเรียนในระดับปริญญา (ไม่ใช่สาขาเกี่ยวกับการแพทย์) ที่มหาวิทยาลัย Liverpool ยกเว้นปีสุดท้าย

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้มาจากสหภาพยุโรป

– ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนในอัตราต่างประเทศ

– ดำเนินการต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ไม่ใช่สาขาเกี่ยวกับการแพทย์

– ได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมแล้ว 70% ขึ้นไปในทุกชั้นปีที่มหาวิทยาลัย Liverpool (ไม่รวมปีสุดท้าย) หลังจากดำเนินการจาก LIC

– ผู้สมัครทุกคนต้องมีมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษและแสดงหลักฐานในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

 

วิธีการสมัคร:

ไม่มีการสมัครเพิ่มเติมในทุนการศึกษานี้ นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่มีกำหนด

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...