Silk Air เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หญิง-ชาย สมัครด้วยตนเอง 23 ก.พ. นี้!!

สายการบิน Silk Air เป็นสายการบินสัญชาติสิงคโปร์ และเป็นบริษัทลูกของ Singapore Airlines ให้บริการเส้นทางบินจากสิงคโปร์ไปยัง 44 เมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย จีน และประเทศออสเตรเลีย

ล่าสุดทางสายการบินมีประกาศรับสมัครพนักงานต้อนรับทั้งชาย และหญิง โดยผู้สมัครจะต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ประเทศสิงคโปร์ โดยรายละเอียดการสมัครมีดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผ่านการทดสอบ GCE ‘O’ Level หรือ GCE ‘N’ Level รวมทั้งผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

-เพศหญิง ส่วนสูง 158 ซม. ขึ้นไป

-เพศชาย ส่วนสูง 165 ซม. ขึ้นไป

-ไม่มีข้อผูกพันกับการเกณฑ์ทหาร (National service) หรือผ่านการเกณฑ์ทหารก่อนเดือนเมษายน ปี 2018

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.silkair.com

-ภาพขนาดเท่าพาสสปอร์ต 2 ภาพ

-หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

-เอกสารรับรองจบการศึกษา (ตัวจริง)

-บัตรประชาชน (ตัวจริง)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเองในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018 ( 9:00am และ 2:00pm.) ที่ Changi Airport Terminal 2, SilkAir Cabin Crew Office, #037-042, Singapore 918643 ()

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ผ่านเข้าไปยังรอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะได้รับการแจ้งเตือนภายในวันที่สมัคร ตั้งแต่เวลา 16.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศ) เป็นต้นไป

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.silkair.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...