ทุน ICTP การศึกษาขั้นสูง สำหรับนักเรียนประเทศกำลังพัฒนา ในประเทศอิตาลี ปี 2018

ICTP และมหาวิทยาลัย Trieste ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาโทขั้นสูงด้านฟิสิกส์การแพทย์ (MMP) ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะเวลา 2 ปีสำหรับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศกำลังพัฒนา

หลักสูตรปริญญาโทนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง) ได้รับการฝึกอบรมทางด้านทฤษฎีและทางคลินิกเพื่อให้ผู้สมัครอาจได้รับการยอมรับว่าเป็นนักกายภาพบำบัดทางคลินิกในประเทศของตน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ทฤษฎี Abdus Salam ระหว่างประเทศ (ICTP) เป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ทางกายภาพและคณิตศาสตร์ที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงไตรภาคีระหว่างรัฐบาลอิตาลี องค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ IAEA)

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนจำนวน 30 ทุน

– ผู้สมัครที่ผ่านการรับรองอาจเข้าร่วมหลักสูตรโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง

– ผู้สมัครบางคนจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนหรือทุนบางส่วนในจำนวนที่จำกัด

– สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการสนับสนุนของ IAEA, TWAS และ ICTP จะได้รับทุนเต็มจำนวนรวมถึงค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายรายเดือน 900 ยูโรในปีแรก (ประมาณ 35,000 บาท)และ 1000 ยูโรในปีที่สอง (หรือจำนวนที่ลดลงหากมีที่พักให้) (ประมาณ 39,000 บาท)

– ทุนบางส่วนจะสนับสนุนในด้านของ ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายรายรายเดือน 450 ยูโรในปีแรก (ประมาณ 17,600 บาท)และ 500 ยูโรในปีที่สอง (ประมาณ 19,500 บาท)

– หรือค่าธรรมเนียมการเดินทางและการลงทะเบียนเท่านั้น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาการแพทย์ขั้นสูงสาขาฟิสิกส์การแพทย์ 2 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครที่มาจากประเทศกำลังพัฒนาสามารถสมัครได้

– คุณสมบัติขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครคือปริญญาเทียบเท่าปริญญาโทด้านฟิสิกส์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– การคัดเลือกผู้สมัครจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกิจกรรมการวิจัยและประสบการณ์ในสาขาต่างๆ

– ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษพอสมควร

 

วิธีการสมัคร:

– กรอกใบสมัครได้ทางออนไลน์

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารแนบมาด้วยดังนี้

– ประวัติโดยย่อ

– สำเนาการศึกษาระดับปริญญามหาวิทยาลัย

– จดหมายแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์อาวุโสที่เชื่อถือได้และคุ้นเคยกับผลงานของผู้สมัคร

– นักวิทยาศาสตร์ให้คำแนะนำ ควรระบุว่าช่องทางการติดต่อ

 

หมดเขตรับสมัคร:

22 เมษายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...