ทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่มหาวิทยาลัย South South China ปี 2018

มหาวิทยาลัย Central South (CSU)กำลังเปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาเต็มจำนวน สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติจีนเพื่อศึกษาต่อในประเทศจีน โดยทางสถาบันจะประเมินเนื้อหาของใบสมัครและจัดสัมภาษณ์เมื่อจำเป็น

 

 

มหาวิทยาลัย South South (CSU) ตั้งอยู่ในเมือง Changsha ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของมณฑล Hunan มีวิทยาเขตกระจายอยู่ทางทิศตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำ Xiangjiang เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำโดยตรงภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีน

CSU เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เข้ารับการศึกษาในโครงการ “211” (ความพยายามของรัฐบาลจีนในการเสริมสร้างสถาบันการศึกษาชั้นสูงกว่า 100 แห่งและสาขาวิชาที่สำคัญ ) โครงการ “985” (ความพยายามของรัฐบาลจีนในการค้นพบมหาวิทยาลัยระดับโลก) และ “แผนงานปี 2011” (การริเริ่มของรัฐบาลจีนในการปรับปรุงกองกำลังนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย)

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าหอพักในมหาวิทยาลัย และค่าประกันทางการแพทย์

– เงินช่วยเหลือรายปี 2,000 หยวน (ประมาณ 9,900 บาท) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

– เงินช่วยเหลือรายปี 2,500 หยวน (ประมาณ 12,400 บาท) สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

– เงินช่วยเหลือรายปี 3,000 หยวน (ประมาณ 14,900 บาท) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและเตรียมความพร้อมด้านภาษาจีน ในสาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติจีนมีสิทธิสมัครเข้าร่วมทุนการศึกษานี้

– ไม่มีประวัติอาชญากรรมและมีสุขภาพที่ดี

– สำหรับปริญญาตรี : สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี

– สำหรับปริญญาโท : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี

– สำหรับปริญญาเอก : สำเร็จการศึกษาปริญญาโท และมีอายุระหว่างอายุ 18 – 40 ปี

– สำหรับการฝึกอบรมภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มต้นโดยไม่ได้รับการศึกษาในประเทศจีนมาก่อน ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 – 30 ปี

– ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโทต้องมีพื้นฐานทางวิชาการระดับดีเยี่ยม มีการคิดค้นและมีความสามารถในการวิจัยระดับสูง

– สำหรับหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาจีน ต้องใช้คะแนน HSK 4 (สูงกว่า 180)เป็นตัวยื่น ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

– ใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันหรือได้รับปริญญาก่อนหน้าจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอน

– ผู้สมัครของ BA หลักสูตรภาษาจีน ที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจาก HSK จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมภาษาจีนเป็นเวลา 1 ปีใน CSU และต้องผ่านการสอบ HSK 4 มิฉะนั้นจะไม่สามารถเริ่มศึกษาระดับปริญญาทางวิชาการได้

– ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันหรือทุนการศึกษาอื่นใดนอกเหนือจาก CSU

– สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษต้องใช้คะแนน TOEFL 85 หรือ IELTS 6.0 (อายุไม่เกิน 2 ปี) ยกเว้นว่าเป็นผู้สมัครที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหรือสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนอยู่แล้ว

 

วิธีการสมัคร:

– ลงทะเบียนออนไลน์: (ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2018)

– ส่งเอกสารการสมัครออนไลน์ที่จำเป็นและสำเนาเอกสาร 2 ฉบับไปยังมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2018 รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่สามารถตรวจเช็คได้ที่ เอกสารประกอบอื่นๆ ที่ต้องส่ง

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...