ทุน UEA สำหรับนักเรียนจากประเทศสมาชิก EU เพื่อเรียนต่อสหราชอาณาจักร ปี 2018

สถาบันการพัฒนาระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัย East Anglia ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยผู้สมัครที่มาจากประเทศในสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรปและนักเรียนต่างชาติมีสิทธิสมัครเรียนหลักสูตรทุนการศึกษานี้

สถาบันการพัฒนาระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัย East Anglia เป็นศูนย์ความเป็นเลิศระดับโลกด้านการวิจัยและการเรียนการสอนในการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งมั่นจะสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในโลกนี้

ผลจากการจัดอันดับกรอบความร่วมมือด้านการวิจัย (REF) ปี 2014 ทางสถาบันเป็นอันดับที่ 4 ของโรงเรียนการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งหมด (Times Higher Education) โดย 74% ของงานวิจัยจัดอยู่ในอันดับ “ชั้นนำของโลก” หรือ “ระดับนานาชาติยอดเยี่ยม” และยังอยู่ในอันดับที่ 15 ของโลกสำหรับการศึกษาด้านการพัฒนาใน QS World Rankings 2018

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– มีทั้งทุนเต็มจำนวนและทุกสนับสนุนบางส่วน

– ทุนการศึกษานี้จะช่วยสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ สาขาต่างๆ ดังนี้

– MA ด้านเกษตรและการพัฒนาชนบท

– MSc ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาระหว่างประเทศ

– MA ด้านความขัดแย้ง การกำกับและการพัฒนาระหว่างประเทศ

– MSc ด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

– MSc ด้านการพัฒนาด้าน

– MA ด้านการศึกษาและการพัฒนา

– MSc ด้านสภาพแวดล้อมและการพัฒนาระหว่างประเทศ

– การวิเคราะห์เพศหญิงในการพัฒนาระหว่างประเทศ

– MA ด้านโลกาภิวัตน์ธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

– MSc ด้านการประเมินผลกระทบ เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

– MA ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ

– การพัฒนาสังคมระหว่างประเทศ

– MA ด้าน Media และการพัฒนาระหว่างประเทศ

– MSc ความมั่นคงด้านน้ำและการพัฒนาระหว่างประเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และนักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเรียนหลักสูตรทุนการศึกษานี้ได้

– ต้องสมัครเข้าศึกษาที่สถาบันในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี

– ผู้สมัครทุกคนที่ต้องการจะเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย East Anglia จะต้องแสดงความสามารถทักษะภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับก่อนจะเข้าเรียนในหลักสูตรใดก็ตาม

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย East Anglia ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอทุนการศึกษานี้

– กรุณาตรวจสอบเว็บไซต์ของทุนการศึกษาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสมัครทุนการศึกษาของคณะวิทยาการสังคมศาสตร์และค่าเล่าเรียนที่เสนอ รวมถึงความต้องการในใบสมัครที่เกี่ยวข้อง

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...