ทุนเต็มจำนวน เรียนต่อมหาวิทยาลัย Swinburne ในประเทศออสเตรเลีย ประจำปี 2018

ทุน Swinburne ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ชาวออสเตรเลียและนักศึกษาต่างชาติ โดยทุนการศึกษานี้จะสนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Swinburne เป็นมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย ที่ตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่ Hawthorn ซึ่งเป็นย่านชานเมืองของเมลเบิร์น

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนการศึกษาจะสนับสนุนด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมด หากหลักสูตรมีระยะเวลานานกว่า 12 เดือนและผู้ได้รับทุนถือวีซ่าชั่วคราว (TPV) หรือ Safe Haven Enterprise Visa (SHEV)

– ในกรณีที่สูญเสียผลประโยชน์ที่เป็นผลโดยตรงจากการลงทะเบียนนี้ อาจมีสิทธิ์ได้รับเงินจำนวน 7,500 เหรียญต่อปี (ประมาณ 240,000 บาท) สำหรับระยะเวลาปกติของหลักสูตรที่เลือก

– นักเรียนนอกเวลาจะได้รับเงินจำนวนนี้ตามเกณฑ์สัดส่วน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี, ประกาศนียบัตร, ระดับพื้นฐาน และ อนุปริญญา ในหลักสูตรที่กำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนในและต่างประเทศสามารถสมัครได้

– เป็นผู้ถือวีซ่า Bridging ‘E’ (V050), วีซ่าชั่วคราว (วีซ่าคุ้มครองชั่วคราว) (V785) หรือวีซ่า Safe Haven Enterprise Visa (V790)

– ส่งใบสมัครผ่าน VTAC หรือส่งโดยตรงไปยัง Swinburne

– ยื่นใบสมัครทุนการศึกษาแล้ว

– เป็นนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลาในปีที่ได้รับทุน การลงทะเบียนเรียนแบบครั้งแรกจะได้รับการพิจารณาภายใต้สถานการณ์พิเศษ

– แสดงหลักฐานทางการเงิน (เอกสารเช่น ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร, ใบเงินเดือน, ใบคำร้อง Centrelink)

– ส่งหนังสือแนะนำตัว (300 คำ) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในชุมชนและวิธีที่คุณตั้งใจจะมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคมในอนาคต ซึ่งอาจรวมถึงงานอาสาสมัครใดๆ และการสาธิตถึงศักยภาพในการเป็นผู้นำที่คุณประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ

– ผู้สมัครจากต่างประเทศต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในด้านภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ เพื่อให้ได้รับการตอบรับเข้าเรียน

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มสองขั้นตอนภายในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2018

– ขั้นตอนที่ 1 คือการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครหลักสูตร

– ขั้นตอนที่ 2 คือกรอกแบบฟอร์มการสมัครทุนการศึกษาและส่งเอกสารสนับสนุนทั้งหมด

 

หมดเขตรับสมัคร:

19 มกราคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบเรียนสมัครออนไลน์

แบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษาออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...