ทุนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ Chiao Tung ที่ประเทศไต้หวัน ปี 2018

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ Chiao Tung กำลังเปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาจากนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในไต้หวัน โดยมีทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

 

 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ Chiao Tung (NCTU) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของไต้หวันที่ตั้งอยู่ในเมืองซินจู ประเทศไต้หวัน ถือว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศ ในฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำ NCTU

มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกซึ่งไม่เพียงแต่จาก Cambridge, Harvard, Stanford, Berkeley แต่ยังรวมถึง MIT มหาวิทยาลัยลอนดอน ปารีส และ โตเกียว

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ระดับปริญญาตรี : เงินสนับสนุนไม่เกิน NT$12,000 (ประมาณ 12,900 บาท) ต่อเดือนและ / หรือค่าเล่าเรียน และหักลดหย่อน (เต็มจำนวนหรือบางส่วน)

– ระดับปริญญาโท : เงินสนับสนุนไม่เกิน NT$16,000 (ประมาณ 17,200 บาท) ต่อเดือนและ / หรือค่าเล่าเรียนและค่าเล่าเรียน (เต็มจำนวนหรือบางส่วน)

– ระดับปริญญาเอก : เงินสนุบสนุนสูงสุด NT$ 24,000 (ประมาณ 25,800 บาท) ต่อเดือนและ / หรือค่าเล่าเรียนและหักลดหย่อน (เต็มจำนวนหรือบางส่วน)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาที่เปิดให้นักศึกษาต่างชาติ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเรียนหลักสูตรทุนการศึกษานี้ได้

– ทุนการศึกษานานาชาติของ NCTU มีให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีวุฒิการศึกษาดีเยี่ยมและมีประวัติการศึกษารวมถึงงานวิจัยที่ยอดเยี่ยม

– นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนอาจได้รับค่าจ้างรายเดือนและ / หรือได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียน แล้วแต่กรณี

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ทางออนไลน์

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...