ทุนการศึกษา HBT ที่สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น ปี 2018-2019

สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา Hybrid Twinning Program(HBT) ประจำปีการศึกษา 2018 – 2019 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่ค้าของ HBT สามารถสมัครได้

นักเรียนทุกคนที่เรียนจบหลักสูตรปริญญาโทที่ SIT จะได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาเอก (ระยะเวลา 3 ปี)

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนจำนวน 1-2 ทุน

ทุนการศึกษานี้จะมอบเงินสนับสนุนจาก SIT ดังนี้

– ค่าสอบเข้า SIT: 35,000 เยน (ประมาณ 9,900บาท)

– ค่าเล่าเรียน SIT: 260,000 เยน (ประมาณ 73,900 บาท)

– ค่าลงทะเบียนเรียน SIT: 1,305,000 เยน / ปี (ประมาณ 371,300 บาท)

– ค่าครองชีพ : 100,000 เยนต่อเดือน (ไม่เกินสี่ปีนับ แต่เดือนตุลาคม 2018) (ประมาณ 28,400 บาท)

– เงินสนับสนุนอื่นๆ : 42,000 เยน / เดือน (ประมาณ 11,900 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเอก ในสาขาที่กำหนดไว้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจาก เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซียสามารถสมัครได้

– เป็นนักศึกษาหรือบุคลากรทางวิชาการของมหาวิทยาลัยคู่ค้า

– จบปีหนึ่งในหลักสูตรปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในประเทศ(หรือเทียบเท่า) ภายในเดือนกันยายน 2018

– มีอายุต่ำกว่า 33 ปี (ณ วันที่ 1 เมษายน 2018)

– มีผลการเรียนอย่างน้อย 10% ของชั้นเรียนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี – คะแนน TOEFL PBT 550 คะแนน (คะแนน TOEFL iBT 80 คะแนน)

– มีสุขภาพกายและใจที่ดี

 

วิธีการสมัคร:

วิธีการสมัคร : ส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์เท่านั้น พร้อมแนบเอกสารที่กำหนด (ตรวจสอบเอกสารที่กำหนด)

*เอกสารจำเป็นต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษยกเว้นวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ถ้าสำเนาต้นฉบับของเอกสารมีเฉพาะในภาษาแม่ของผู้สมัครเท่านั้นให้แนบต้นฉบับที่แปลภาษาอังกฤษมาด้วย

 

หมดเขตรับสมัคร:

12 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ทุนการศึกษาอื่นๆ ของประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...