ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ปี 2019

มูลนิธิเพื่อการศึกษาไทย – สหรัฐอเมริกา (TUSEF) หรือ “Fulbright Thailand” ยินดีที่จะมอบทุนการศึกษา FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP หรือ TGS (Open Competition Scholarship Program, OC) ให้แก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีการศึกษา 2019

ทุนการศึกษาในปีนี้มีทั้งหมด 7 ทุน เหมาะสำหรับผู้สมัครที่จะเริ่มศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2019

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษามีทั้งหมด 7 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในหลากหลายสาขา ยกเว้นสาขาการแพทย์และการพยาบาล

– สาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสาธารณะและวิชาที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการปฏิบัติทางคลินิกมีสิทธิ์สมัคร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ประกาศและแนวทางการสมัคร TGS 2019 ซึ่งมีข้อกำหนดเรื่องคุณสมบัติและขั้นตอนการสมัครสามารถดูได้ที่ : คุณสมบัติและขั้นตอนการสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

กรุณาอ่านเอกสารทั้งหมดอย่างละเอียด ผู้สมัครทุกคนจะต้องยื่นใบสมัครทางออนไลน์ และเอกสารประกอบภายในระยะเวลาที่กำหนด ชุดเอกสารที่คัดลอกมาให้แก่ Fulbright Thailand ภายในวันที่กำหนด

 

หมดเขตรับสมัคร:

9 เมษายน 2018 เวลา 13.00 น. (เวลาท้องถิ่นในประเทศไทย)

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทางอีเมลล์ tusef@fulbrightthai.org หรือโทร 0-2285-0581-2 ที่ต่อ 106 (คุณศุภวดี ภัทราวานิช)  ในช่วง 9:30 น. – 17:30 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์)

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...