ทุนการศึกษา Norman Palmer ที่ Queen Mary University of London ในประเทศอังกฤษ

Queen Mary University of London (QMUL) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งใบสมัครทุนการศึกษา Norman Palmer Partial Scholarships ซึ่งจะมอบให้กับผู้สมัครที่ต้องการลงทะเบียนเรียนแบบเต็มหลักสูตรในด้านศิลปศาสตร์ ธุรกิจ และกฎหมาย LLM

 

 

Queen Mary University of London เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษและเป็นวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นใน Federal University of London โดยมีรากฐานมากจากการเป็นวิทยาลัยการแพทย์ ในโรงพยาบาลลอนดอน ปี 1785

 

 

ทุนการศึกษา:

– จำนวน 2 ทุนการศึกษา

– ทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายบางส่วนของค่าเล่าเรียน(การยกเว้รค่าธรรมเนียม) หรือค่าที่พัก

– ทุนการศึกษาจะไม่มีการมอบเงินให้กับผู้ได้รับทุน แต่จะถูกหักโดยอัตโนมัติในใบแจ้งชำระค่าเล่าเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตร LLM ศิลปศาสตร์ ธุรกิจ และกฎหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– พลเมืองทุกเชื้อชาติสามารถสมัครได้

– ทุนการศึกษานี้เปิดให้สำหรับผู้สมัครที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในหลักสูตรศิลปศาสตร์ ธุรกิจ กฎหมาย และ LLM เท่านั้น

– ผู้ที่มีข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตร์ธุรกิจกฎหมาย และ LLM ไม่มีสิทธิรับทุนการศึกษานี้

– หากคุณได้รับทุนการศึกษาหรือเงินสนับสนุนจากแหล่งอื่นต้องแจ้งให้ทางสถาบันทราบทันที และหากคุณได้รับทุนอื่นๆ แล้ว ใบสมัครของคุณจะถือเป็นโมฆะ

– นักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยการส่งคะแนนจากการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL)

 

วิธีการสมัคร:

– คุณต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในหลักสูตรแบบเต็มเวลาของสาขาที่กำหนดก่อนจึงจะมีสิทธิในการยื่นขอทุนการศึกษา โดยการสมัครผ่านทางออนไลน์

โปรดส่งสำเนาเอกสารเหล่านี้ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเเนบมาด้วย :

– ประวัติโดยย่อ

– จดหมายแนะนำ 1 ฉบับ

– เรียงความ (ไม่เกิน 1,000 คำ) ในหัวข้อ

โปรดอธิบายว่าเหตุใดคุณจึงต้องการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ ธุรกิจ กฎหมาย และ LLM ที่ Queen Mary University of London โดยระบุต้นแบบที่คุณสนใจโดยเฉพาะสิ่งที่คุณจะนำมาใช้ในหลักสูตร รวมถึงเหตุผลที่คุณควรได้รับทุนการศึกษานี้

หมายเหตุ* ถ้าคุณเคยผ่านหลักสูตรเฉพาะหรือกิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่คุณเลือกเรียนโปรดระบุมาในเรียงความด้วย

 

หมดเขตรับสมัคร:

19 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...