ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย Innsbruck ในประเทศออสเตรีย ปี 2018

มหาวิทยาลัย Innsbruck เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในเมือง Innsbruck เมืองหลวงของรัฐสหพันธ์ออสเตรียของทิโรล ในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เสนอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทเพื่อการศึกษาสันติภาพให้กับนักเรียนที่ต้องการการสนับสนุนทางด้านการเงิน

 

 

กองทุนเพื่อการศึกษาสันติภาพมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาการศึกษาสันติภาพโดยการได้รับเงินสนับสนุนจากหลายฝ่ายเพื่อนำมาเป็นทุนการศึกษาของโครงการ

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนละเว้นค่าเล่าเรียนเพื่อสนับสนุนการศึกษาที่ สถาบันการศึกษา Tyrolean

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา การศึกษาสันติภาพ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ทุนการศึกษานานาชาติ นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

– หากผู้สมัครไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องมีคะแนนสอบ TOEFL เพื่อใช้ยืนยัน

– นักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องใช้คะแนนสอบ TOEFL, IELTS หรือ FIRST

– ข้อกำหนดนี้อาจได้รับการยกเว้นในบางกรณีสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป้นภาษาหลักแต่เรียนเป็นภาษาที่สาม

– แบบฟอร์มใบสมัครจะต้องถูกส่งไปที่สำนักงานในประเทศออสเตรีย นักเรียนที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการหากได้รับการยืนยันการชำระเงิน

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องแนบเอกสารต่อไปนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัคร

– ประวัติส่วนตัว (CV)

– รูปถ่ายล่าสุด 3 รูป (ขนาดเท่ารูปถ่ายในหนังสือเดินทาง)

– สำเนาหนังสือเดินทางสามชุด

– จดหมายแนะนำตัวสองฉบับ จากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวซึ่งทราบดีถึงความสามารถทางวิชาการ หรือความสามารถทางวิชาชีพของคุณ

 

– เรียงความการสมัคร (300 คำ) เพื่อระบุเหตุผลของคุณในการสมัครเข้าร่วมหลักสูตรนี้ และหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรนี้อย่างไร เรียงความนี้ควรเขียนเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมหลักสูตรภาษาอังกฤษ

– สำเนาสองฉบับของวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า) และใบรับรองผลการศึกษา

– ใบรับรองสุขภาพที่แสดงผลของสุขภาพในปัจจุบัน

– แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลมหาวิทยาลัยและลงลายเซ็น

– สำเนาเอกสารพิสูจน์ว่าคุณมีประกันสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุและครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการส่งกลับ

– พลเมืองของประเทศในสหภาพยุโรปต้องใช้แบบฟอร์ม E-111 และเอกสารหรือบัตรที่จำเป็นในประเทศของตนเพื่อรับการรักษาพยาบาล

– สำเนาหลักฐานการประกันการโจรกรรมการสูญหาย ฯลฯ ทางมหาวิทยาลัยไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวกับสิ่งของมีค่า

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...