Distinction Scholarship เรียนต่อมหาวิทยาลัย Wolverhampton สหราชอาณาจักร

โอกาสดีๆ สำหรับน้องๆ ม. ปลายมาถึงแล้ว กับทุน Distinction Scholarship เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร ปีการศึกาษา 2018-2019 ทุนนี้สนับสนุนให้นักศึกษาจากต่างชาติได้มีโอกาสเรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย Wolverhampton

น้องๆ คนไหนที่สนใจ ลองมาดูรายละเอียดทุนกันเลยดีกว่าค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาแบ่งจ่าย 2 งวด งวดละ £500 (ประมาณ 20,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-ลงทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัย แะได้รับการตอบรับเรียบร้อยแล้ว

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

-ผลคะแนนการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

นักเรียนที่สมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยลัยก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.wlv.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...