ทุนการศึกษา Mobility ที่มหาวิทยาลัย Central Arkansas ในสหรัฐอเมริกา ปี 2018

หน่วยงานข้อตกลงระห่างประเทศที่มหาวิทยาลัย Central Arkansas ยินดีที่จะมอบทุนการศึกษา Mobility Student Mobility (ISMS) สำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าโดยต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไปตามการคำนวนของ UCA

มหาวิทยาลัย Central Arkansas หรือที่เรียกกันว่า UCA เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของ Conway รัฐ Arkansas ก่อตั้งขึ้นในปี 1907 ในฐานะโรงเรียนกฎหมายแห่งรัฐ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนการศึกษา Mobility Student International มีมูลค่าสูงสุด 2,500 เหรียญ (ประมาณ 81,800 บาท) สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 เท่านั้น โดยเงินสนับสนุนนี้จะถูกนำไปใช้กับบัญชีมหาวิทยาลัยของผู้รับหลังจากยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสิ้น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่า

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– นักศึกษาจะต้องกรอกใบสมัครเข้าศึกษาตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้

– นักศึกษาจะต้องสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา โดยต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไปตามการคำนวนของ UCA

ข้อกำหนดความสามารถทางภาษาอังกฤษและคุณสมบัติสำหรับทุนการศึกษานี้สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา:

– คะแนน ACT ตั้งแต่ 19 คะแนนขึ้นไปในส่วนภาษาอังกฤษ

– คะแนน SAT ตั้งแต่ 470 คะแนนขึ้นไปในส่วนการเขียน Writing

– เกรด “C” หรือสูงกว่าในภาษาองค์ประกอบของภาษาอังกฤษระดับ I หรือ II จากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองของสหรัฐอเมริกา

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกา

– นักศึกษาที่กำลังเรียนหรือเคยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย Central Arkansas ไม่สามารถเข้าร่วมได้

– สิทธิ์ในการขอทุนนี้ ยกเว้นนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดเท่านั้น

– นักเรียนที่สมัครทุนการศึกษาอื่นๆ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในทุนการศึกษานี้

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยการส่งคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TOEFL)ดังต่อไปนี้

นักศึกษาระดับปริญญาตรี:

– คะแนนการทดสอบ TOEFL paper-based test (PBT) 450

– คะแนนการทดสอบทางอินเทอร์เน็ตของ TOEFL (iBT) เท่ากับ 45

– คะแนนภาษาอังกฤษของระบบการทดสอบภาษาอังกฤษ (IELTS) 5.0

 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา:

– คะแนนการทดสอบ TOEFL paper-based test (PBT) 550

– คะแนนการทดสอบทางอินเทอร์เน็ตของ TOEFL (iBT) เท่ากับ 79

– คะแนนภาษาอังกฤษของระบบการทดสอบภาษาอังกฤษ (IELTS) 6.5

 

วิธีการสมัคร:

โปรดกรอกใบสมัครและอัปโหลดเอกสารที่จำเป็นลงในใบสมัคร

เอกสารที่จำเป็นสำหรับทุนการศึกษา

– เรียงความ(สูงสุด 250 คำ) ควรเขียนเป็นภาษาอังกฤษและควรอธิบายถึงเป้าหมายการทำงานที่คุณหวังว่าจะได้จากการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Central Arkansas อย่าส่งเรียงความการขอทุนไปที่การสมัครเข้าเรียน

– จดหมายแนะนำตัวจากคณาจารย์ที่ใกล้ชิดและสามารถแนะนำผลงานทางวิชาการของคุณได้

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 มกราคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...