มาดู 10 อันดับอาชีพที่มีอัตราการหย่าร้างมากที่สุด และน้อยที่สุดในสหรัฐอเมริกา

บทความในวันนี้ว่าด้วยเรื่องของอัตราการหย่าร้างที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐฯค่ะ จากงานวิจัยเกี่ยวกับอัตราการหย่าร้างของคู่รักมีความเกี่ยวข้องกับสภาพการมีงานทำ และการศึกษา พบว่าอัตราการหย่าร้างที่เกิดขึ้นจะเกิดกับผู้คนที่ว่างงานมากกว่าคนที่มีงานทำ

10 อันดับอาชีพที่มีอัตราการหย่าร้างมากที่สุด และน้อยที่สุดในสหรัฐอเมริกา อ้างอิงมาจากผลสำรวจ  Five-Year American Community Survey ได้ข้อสรุปดังนี้

 

 

อาชีพที่มีอัตราการหย่าร้างมากที่สุด

10. ผู้ประกอบการธุรกิจงานประมูล (48.8 %)

9. ผู้ประกอบการธุรกิจผ้าทอ (48.9 %)

8. พนักงานขายทางโทรศัพท์ (49.2 %)

7. ผู้ประกอบการ และผู้จัดประมูลเกี่ยวกับเครื่องอัดรูปโลหะ และพลาสติก (49.6 %)

6. ผู้ประกอบการธุรกิจแผงสวิตช์ไฟ (49.7 %)

5. ผู้ประกอบการ และผู้จัดประมูลโลหะเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องจักรโลหะ และพลาสติก (50.1 %)

4. ธุรกิร้านเกม (50.3 %)

3. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (50.5 %)

2. บาร์เทนเดอร์ (52.7 %)

  1. ผู้จัดการเกม (52.9 %)

 

 

อาชีพที่มีอัตราการหย่าร้างน้อยที่สุด

10. แพทย์และศัลยแพทย์ (21.8 %)

9. นักเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษา และศาสนา (21.3 %)

8. วิศวกรเคมี (21.1 %)

7. นักทัศนมาตรศาสตร์ (20.8 %)

6. นักกายภาพบำบัด (20.7 %)

5. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (20.3 %)

4. นักบวช (19.8 %)

3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และชีวิต (19.6 %)

2. นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ (18.9 %)

  1. พนักงานหาค่าสถิติประกันภัย (17 %)

 

ที่มา:  entrepreneur

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...