ผลสำรวจพบคนญี่ปุ่น 541,000 คน “ชอบเก็บตัวแยกจากสังคม”

ข้อมูลผลสำรวจของรัฐบาลญี่ปุ่นพบว่า ผู้คนที่เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่สังคมกับผู้อื่น หรือเรียกว่า ฮิคิโคโมริ ทั่วประเทศ ประเมินจำนวนมากถึง 541,000 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนอายุ 15+39 ปี จากจำนวนประชากรในญี่ปุ่น 127 ล้านคน ตัวเลขนี้มากใกล้เคียงกับจำนวนการสำรวจของรัฐบาลเมื่อช่วงปี 2553 อยู่ที่ประมาณ 696,000 คน ยังไม่นับรวมถึงกลุ่มคนอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปอีกจำนวนหนึ่ง

header-5120x

ทั้งนี้ ความหมายของกลุ่มคนที่เรียกว่า ฮิคิโคโมริ คือผู้ที่เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่สังคมกับผู้อื่น ไม่ทำงานหรือไม่ไปโรงเรียนนานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และไม่ยอมมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านหรือนอกบ้านก็ตาม

 

ผลสำรวจทั้งสองครั้งมีตัวเลขแตกต่างกันมากถึงราว 155,000 คน เมื่อแยกย่อยข้อมูลพบว่ากลุ่มคนอายุ 35 -39 ปี ใช้ชีวิตปลีกแยกสันโดษราวร้อยละ 10.2 และกลุ่มคนอายุ 20-24 ปี มีอยู่มากถึงร้อยละ 34.7 ส่วนกลุ่มอายุมากกว่า 39 ปี อยู่ที่ร้อยละ 13 ขณะที่กลุ่มคนใช้ชีวิตปลีกแยกตัวเองนานเกินกว่า 7 ปี ก็มีมากถึงร้อยละ 34.7 ตามด้วยกลุ่มคนปลีกแยกตัวเองนาน 3- 5 ปี อยู่ที่ร้อยละ 28.6 และกลุ่มคนแยกจากสังคมนาน 5-7 ปี อยู่ที่ร้อยละ 12.2 ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมารองรับจัดการปัญหานี้ รวมถึงติดตามผล และกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น

 

ปัญหาของคนปลีกแยกตัวเองจากสังคมส่วนใหญ่เพราะปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และสภาพแวดล้อมในสังคมไม่ได้ มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนที่โรงเรียน หรือแม้กระทั่งคนในครอบครัว

ข้อมูลจาก: สำนักข่าวไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...