17 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่จะช่วยยกระดับ “ความเทพ” ให้กับเอสเสของคุณ

สวัสดีครับ ในบทความนี้ผมอยากจะมาแนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีก เหมาะสำหรับเอาไปใช้ในงานเขียนเช่น เอสเส เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้งานเขียนของเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีเลยครับ

 

become-better-reader

 

1. MYRIAD
ความหมาย: (noun) a countless or extremely great number
ใช้แทนคำว่า: a lot

 

2. ASSERTS
ความหมาย: (verb) state a fact or belief confidently and forcefully
ใช้แทนคำว่า: says

 

3. EGREGIOUS
ความหมาย: (adjective) outstandingly bad; shocking
ใช้แทนคำว่า: bad

 

4. ERRONEOUS
ความหมาย: (adjective) wrong; incorrect
ใช้แทนคำว่า: wrong

 

5. ENGENDERS
ความหมาย: (verb) to cause or give rise to
ใช้แทนคำว่า: causes

 

6. EMPLOYS
ความหมาย: (verb) to make use of
ใช้แทนคำว่าs: uses

 

7. SALIENT
ความหมาย: (adjective) most notable or important
ใช้แทนคำว่า: important

 

8. REASONS
ความหมาย: (verb) think, understand, and form judgments by a process of logic
ใช้แทนคำว่า: thinks

 

9. ADVANTAGEOUS
ความหมาย: (adjective) providing an advantage; favorable; beneficial
ใช้แทนคำว่า: good

 

10. GALVANIZE
ความหมาย: (verb) shock or excite (someone), typically into taking action
ใช้แทนคำว่า: motivates

 

11. CRAFT
ความหมาย: (verb) to make or manufacture (an object)) with skill and careful #attention to detail.
ใช้แทนคำว่า: makes/produces/writes

 

12. SUBSTANTIATE
ความหมาย: (verb) provide evidence to support or prove the truth of
ใช้แทนคำว่า: proves

 

13. CAUSTIC
ความหมาย: (adjective) able to burn or corrode organic tissue by chemical
ใช้แทนคำว่า: mean/harsh

 

14. ELUCIDATE
ความหมาย: (verb) to make clear
ใช้แทนคำว่า: explain

 

15. ESOTERIC
ความหมาย: (adjective): intended for or likely to be understood by only a small number of #people with a specialized knowledge or interest.
ใช้แทนคำว่า: obscure

 

16. TENUOUS
ความหมาย: (adjective) very weak or slight
ใช้แทนคำว่า: weak/fragile

 

17. PERFUNCTORY
ความหมาย: (adjective) (of an action or gesture) carried out with a minimum of effort or reflection.
ใช้แทนคำว่า: hasty, careless

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...