140 คำเชื่อมที่สำคัญที่เพื่อนๆควรรู้ไว้ เพื่อใช้ในงานเขียนภาษาอังกฤษ!!

ในงานเขียนภาษาอังกฤษ การใช้คำเชื่อมต่างๆให้ถูกต้องและเหมาะสม ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้งานเขียนน่าสนใจแล้ว ยังทำให้อ่านได้ลื่นและเป็นธรรมชาติอีกด้วย

สำหรับเพื่อนๆที่กำลังฝึกฝนการเขียนภาษาอังกฤษ บทความนี้ผมก็มี “คำเชื่อมที่สำคัญทั้งหมดที่ควรรู้ไว้ เพื่อใช้ในงานเขียนภาษาอังกฤษ”มาฝากกัน จะปริ้นท์เก็บเอาไว้ใช้ก็เป็นความคิดที่ไม่เลวเลยครับ

Stating Your Opinion

In my opinion, According to me,
In my view, To me,
From my point of view, I think
It seems to me that I believe
From my perspective To my way of thinking
It appears that I suppose
I realize I understand
I imagine I feel

Giving Examples

For example, For instance,
such as In other words,
as like
that is namely
To illustrate To paraphrase

Comparing

Similar to As…as
in common also
Either…or In the same way,
Neither…nor At the same time
Just as resemble

Contrasting

However, But
On the contrary, On the other hand,
Differ from Nevertheless
Although Though
Otherwise Instead
Alternatively, Even though

Generalizing

Generally, Generally speaking,
Overall, On the whole,
In general, By and large,
It seems to me that I believe
All in all, Basically,
Essentially, As a rule,
All things considered For the most part

Expressing Certainty

Certainly, Undoubtedly,
Doubtless, No doubt,
Definitely, Of course,

Expressing Partial Agreement

More or less, To some extent,
Up to a point, Almost,
In a way, So to speak,

Showing cause

Due to Because
Because of Owing to

Showing effect

Therefore, As a result,
Consequently, For this reason,
Thus, So,
thereby Eventually,
Hence, The reason why

Marking time

First, Last
Second, Lastly,
Third, Then,
Firstly, First of all,
Secondly, Before
Thirdly, After
During While
To begin with At the same time
Simultaneously After this / that
Since Meanwhile
Afterwards Following this
When As soon as

Adding Information

Furthermore In addition
Also And
Moreover Similarly
Likewise As well as
Besides Too
Even What’s more

Expressing condition

If Whether
In case Unless
Provided that So that

Concluding

To summarize In conclusion
Lastly, Finally,
To conclude with, In short,

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...