คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 150 คำ (a-e) ที่ถูกใช้มากที่สุด พร้อมตัวอย่างประโยค

สำหรับเพื่อนๆที่กำลังเริ่มฝึกภาษาอังกฤษ บทความนี้ผมก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆที่ถูกใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวันมาฝาก เป็นคำนามจำนวน 150 คำ (a-e) พร้อมประโยคตัวอย่างการใช้คำศัพท์นั้นๆแบบง่ายๆ เอาไปลองหัดใช้กันได้เลยครับ

 

p18nb1ae5g1ob3f9ij69bsp1l623

 

age           The age of my daughter is three.
air           The air is quite clear today.
anger
          His anger knows no limits.
animal           I’m not sure of the name of that animal over there in that cage.
answer           He provided an excellent answer to my question.
apple           I love a good red apple after dinner.
area           This area is intended for recreation
arm           He put his arm out for inspection.
art           It would be difficult to live without art.
atom           One of the smallest elements is the atom.
baby           She put her baby into its crib.
back           I turned my back on that outrageous man.
ball           He hit the ball out of the park.
band           The band played until three in the morning.
bank           The bank closes at three in the afternoon.
bar           Let’s go to the bar and get a beer.
base           He works at the base on the other side of town.
bat           If you look up there you can see a bat flying between the trees.
bear           The bear is a dangerous but playful animal.
beauty           The countryside is splendid in its beauty.
bell           He rang the bell to signal the end of class.
bird           Do you know the name of that bird on that branch?
bit           Could you hand me that bit for this drill?
block           He picked up the block of wood and began to work on it.
blood           Look at the blood on the floor! What’s happened?
blow           He received a mighty blow from his opponent in the boxing match.
board           Use that board over there to cover up the window.
boat           He bought a new boat for his birthday.
body           He left the body at the side of the road.
bone           I found a prehistoric bone in the desert.
book           You should read this book!
bottom           You will find the coin at the bottom of the lake.
box           I put the extra clothes into that box.
boy           Do you see that boy over there?
branch           There is a bird on that branch.
bread           Could you get some bread when you go to the supermarket?
break           I’ll take a five minute break and then get back to work.
brother           My brother lives in Seattle.
call           Give me a call when you arrive.
camp           I set up camp at the edge of the wood.
capital           The capital of Washington state is Olympia.
captain           The captain told his crew to raise the sail.
car           He drove his car very fast.
card      Let me give you my business card.
care      She received excellent care at the hospital.
case      You will find the bottle of wine in that case over there.
cat      My cat is four years old.
cause      I’m sure his lack of understanding was the cause of his failure.
cell      The cell is one of nature’s wonders.
cent      If I had every cent I have wasted I would be a very rich man indeed.
century      Last century was at times horrific and at times marvelous.
chair      Let me get a chair and sit down.
chance      If you just give him a chance you will see how capable he really is.
change
     I need a change in my life!
character      Her character can be very frustrating at times.
chick      He picked up the little chick that had just been born.
chief      Just a moment, I need to speak to the chief.
child      He gave the child a dime.
children      We have five children!
chord      The pianist played the marvelous chord.
circle      Draw a circle on a piece of paper and write your ideas in it.
city      Life in a city can be both wonderful and frustrating.
class      He came to class late.
climb      The climb to the top of the peak was challenging.
clock      We need a new clock for the livingroom.
cloud      The cloud appeared on the horizon and I knew it would rain soon.
coast      Let’s go to the coast for the weekend.
coat      It’s cold outside! Make sure to put your coat on.
cold      The cold in this room is unbearable.
colony      The British established the colony in 1876.
color      That is it’s true color!
column      I read his latest column in the New York Times.
company      He’s worked for that company for over five years.
condition      Has his condition improved?
consonant      That is a consonant that you don’t have in your language.
continent      She lives on a different continent.
copy      Can you give me a copy of that report?
corn      This corn is so sweet! Where did you get it?
cost      You can buy a used car at a low cost.
cotton
     Cotton is used to make many different types of clothes.
country      He lives in a country where free speech is not allowed.
course      I’m taking a computer course at the local college.
cover      The cover of this week’s issue is really shocking.
cow      He has a cow that he milks every day.
crop      This year’s crop was excellent.
cross      He hang a cross over his desk.
crowd      That crowd went wild at his last statement.
cry
     Her cry could be heard above the crowd.
current      The current is really strong in that river.
cut      How did you get that cut?
dad      I visited my dad last week.
dance      Would you like to go to the dance with me this Saturday?
danger      There is great danger in those woods.
day      What a great day!
dead      Many people belive the dead come back to haunt.
deal      I made a deal with Smith’s.
death      His death disturbed her greatly.
decimal      The decimal was 5/6.
degree      He will soon receive his degree.
design      Her design won the best project of the year award.
dictionary      Look that up in the dictionary if you don’t understand.
division      I work in the sales division.
doctor      You’d better see a doctor about that cough.
dog      My daughter would love to have a dog.
dollar
     He paid top dollar for that car.
door      Let me open the door for you.
double      He was Clint Eastwood’s double.
draw      I lost the draw and so I have to go last.
dream      She same him clearly in her dream last night.
dress      She wore that pretty blue dress to the party.
drink      Would you like a drink? – Maybe a gin and tonic?
drive      The drive up to the canyon was beautiful.
drop      The drop was almost 500 meters straight down!
duck
     Do you see that cute duck swimming over there?
ear      Lend me an ear and I will tell you an interesting story.
earth      He moved about two tons of earth this weekend.
ease      The ease with which he plays tennis shows how often he plays.
east      The east will always be different from the west.
edge      Be careful! Don’t get too close to the edge!
effect      We still don’t know the long term effect his actions will have.
egg      Would you like your egg boiled or fried?
eight      There are eight in the room.
element      One important element is hard study.
end      We are nearing the end of the journey.
enemy      His enemy Jed attacked him.
energy      She has so much energy! Just think of all the different things she does.

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...