มาฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กับแบบฝึกหัดเติมคำระดับแอดวานซ์กันเถอะ!

บทความนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษกันดีกว่า เป็นแบบฝึกหัดเติมคำระดับแอดวานซ์ ที่จะช่วยให้เพื่อนๆได้พัฒนาในเรื่องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไงหล่ะครับ แต่ก่อนอื่นเลยเราไปเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์กันก่อนเลย และถ้าหากพร้อมแล้ว ก็ทำแบบฝึกหัดต่อข้างล่างได้เลยครับ^^

 

wrench-fig11_x002

Possible Answers Defined

amiable = (adj.) friendly, with good intentions
choke on= (verb) to have difficulties swallowing something both literal and figuratively
clutches = (noun) in the grasp of something
cocooned in = (adjective phrase) surrounded by something comfortable or luxurious
cope with = (verb) deal with, manage a difficult situation
defiance = (noun) feeling in strong opposition to something or someone
emerge = (verb) to come out of
giddy = (adj.) so happy you often laugh
gruesome = (adj.) frighteningly ugly, horrible looking
hefty = (adj.) rather large, fat
infamous = (adj.) famous for doing something bad
infancy = (adj.) at the very beginning
intrigue = (noun) public gossip about something in the news
jot down = (verb) write a quick note about
lull = (noun) period of quiet during the midst of something
lust for = (verb) to want very much, to desire strongly
measly = (adj.) of little worth
menace = (noun) threat to someone or something
motto = (noun) short phrase that defines a business or someone’s philosophy of life
obscene = (adj.) disgusting, off-putting
ominously= (adv.) in a very serious and dark manner
pittance = (noun) small amount of little worth
plunder = (noun) treasure taken from a defeated enemy
solemn = (adj.) very serious and quiet
stamina = (noun) the physical ability to do something such as sport
stunning = (adj.) extremely beautiful
swarmed around = (verb) gather around in great number
villain = (noun) evil person in a story or situation

 

Gap Fill 1: Dark Villains

Use the following words to fill in the gaps below. Six words are not used.

lull, stunning, menace, ominously, plunder, defiance, giddy, rogue, defiance, infamous, stamina, jotted, obscene, motto, pittance, intrigue, solemn, hefty, cope, amiable, clutches

Last night as I sat watching a _________________ sunset in my backyard, I had a ____________ thought. I _______________ my thoughts down on a sheet of paper. In spite of the beautiful weather, my thoughts turned to the ______________________ coming from all the wars being fought in our world. Despite all the death, countries around the world __________________ threaten each other with war. Each country shows its ____________ to the other, despite citizens’ desire for the ______________ wars to end. Major powers speak about rogue countries that are challenging the status quo. Countries with huge militaries spend _________________ amounts of money on weapons. At the same time, leaders pretend to be ________________ with other leaders until it’s time for another war. The victors go into other countries and ________________ the riches and natural resources. When there is a ______________ in the battles, leaders spend a ________________ on charities to help the citizens who have been affected and can barely ____________ with the all the misery. I can’t help but think that the CEOs of companies that make weapons are ______________ at the chance to make even more money. Their _________________ might be, “We’ll do your dirty work for a price.”

 

Quiz Answers

stunning
solemn
jotted
menace
ominously
defiance
obscene
rogue
obscene
amiable
plunder
lull
pittance
cope
giddy
motto

 

Gap Fill 2: A Popular Villain 

Use the following words to fill in the gaps below. Four words are not used.

lust for, menace, choke on, defiance, measly, hefty, gruesome, infamous, emerged, villain, intrigue, stamina, cope with, swarmed around, infancy, cocooned in

I’d like to tell you the story about an evil __________ who had a ___________ face that no one dared to look at. It was said that this horrible human had a _______________ the expensive things in life. He loved to feel ____________________ luxury – beautiful furniture, the best food in the world and more. For this reason, he was also a ____________ man (he weighed 280 lbs!) who didn’t have the ______________ to walk up a flight of stairs. There was also a lot of ____________ that surrounded him. Famous people _____________  him. They all wanted to be with this ____________ man who despite being evil, was loved by all.  One day he ______________ from his house and got into his car feeling full of _______________ because he was angry with the world.  For breakfast he had eaten only a __________ bowl of cereal, and now he was also hungry!

 

Quiz Answers

villain
gruesome
lust for
cocooned in
hefty
stamina
intrigue
swarmed around
infamous
emerged
defiance
measly

ข้อมูลจาก: about education

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...