15 คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่าสนใจ ที่หลายๆคนต้องไม่เคยได้ยินมาก่อน!

พบกันอีกแล้วกับบทความเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หนึ่งในเคล็ดลับการฝึกภาษาที่ดีก็คือ การเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆอยู่ทุกวัน และที่สำคัญคือต้องนำไปใช้ด้วยนะครับ

 

แล้วในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับคำศัพท์ที่น่าสนใจ ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องไม่เคยได้ยินมาก่อนอย่างแน่นอน มีอยู่ 15 คำดังต่อไปนี้ครับ

 

1. Impavid

1_impavid(im-PAV-id): adj. from Latin impravidus, from in- (not) and pavidus (fearful): not afraid; fearless.

 

2. Agathist

2_agathist(AG-uh-thist): n. from Greek-derived agath- (good): a person who believes all things tend toward ultimate good.

 

3. Skulduggery

3(skuhl-DUHG-uh-ree): n. from Scottish sculduddery: underhand dealing; trickery

 

4. Belgard

3_belgard(bel-GAHRD): n. from Italian bel guardo (lovely look): a kind or loving look.

 

5. Collocate

DSC_0017(KAHL-uh-KAYT): v. from Latin collocare, from com-, cum (together, with) and locate (to place): i. to set or place together in proper order, ii. to arrange side by side.

 

6. Duende

5_duende(doo-EN-DAY): n. from Spanish dialectal (charm), from Spanish (ghost): the ability to attract others through personal magnetism and charm.

 

7. Enology

6_enology(ee-NAHL-uh-jee): n. from Greek oinks: the science of wine or winemaking, viticulture.

 

8. Limerence

8(lɪmɪrəns): n Coined by an American psychologist, Dorothy Tennov: a state of mind resulting from romantic attraction, characterized by feelings of euphoria, the desire to have one’s feelings reciprocated

 

9. Fard

7_fard(FAHRD): v. from Middle English farden, from Middle French farder, of Germanic origin; akin to Old High German faro (colored): to paint the face with cosmetics.

 

10. Gammer

8_gammer(GAM-ur): n. from probably a contraction of godmother: an old woman.

 

11. Paroxysm

11(PAR-uhk-siz-uhm): n from Greek-derived paroxysmós (irritation): a fit of violent action or emotion

 

12. Hypergamy

9_hypergamy(hy-PUR-guh-mee): n. from Greek hyper- (beyond, over, above) and gamos (marriage): marrying someone at or above one’s social station.

 

13. Jejunator

10_jejunator(JEE-joo-nay-tur): n. from Latin jejunus (hungry) and English -tor (signifying an agent): a person who fasts.

 

14. Draconian

14(drey-KOH-nee-uhn): adj from Latin, of Draco: unusually severe or cruel

 

15. Pulchritude

15(PUHL-kri-tood): n from Latin pulchritūdō: physical beauty; comeliness.

ที่มา: allwomenstalk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...