“100 สุภาษิตและสำนวนจากทั่วโลก” ในรูปแบบภาษาอังกฤษ

บทความนี้เราจะไปเรียนรู้ “สุภาษิตและสำนวนในภาษาอังกฤษ” กัน ซึ่งเป็นสำนวนที่มาจากหลายๆประเทศและหลายๆแห่งทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับ

question chalkboard_0

 

 

It is a rough road that leads to the heights of greatness. -หนทางไปสู่ความยิ่งใหญ่ ย่อมต้องฟันฝ่าอุปสรรค

If you want to throw a stone, every lane will furnish one. -โอกาสทำชั่วเกิดขึ้นได้ง่ายทุกเวลา *

It is better to be envied than pitied. -ถูกมองอย่างอิจฉา ดีกว่าถูกมองอย่างสมเพช

The best fish swims near the bottom. -ของดีมีค่าต้องค้นหาจึงจะเจอ

It’s harder to conquer one’ own ambitions than it’s to slay a dragon. -ฆ่ามังกรยังง่ายกว่าดับตัณหาในตัวเอง

The used key is always bright. ( Practice makes perfect. ) -การฝึกฝนอยู่เสมอทำให้เกิดความชำนาญ

Don’t let the grass grow under your feet. -อย่าให้ความเกียจคร้านเป็นอุปสรรคในการทำงาน

To accomplish great deeds one must have knowledge as well as courage. -ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่กำลังใจและปัญญา

An empty hand is no lure for a hawk. -ไม่มีใครได้อะไรโดยไม่ต้องลงทุน

Hair by hair you will pull out the horse’s tail. -ความสำเร็จเกิดขึ้นได้เพราะความเพียร

To lock the stable door after the horse is stolen. -วัวหายล้อมคอก (สายเกินแก้)

Better to be the head lf a dog than the tail lf a lion. -เป็นใหญ่ในที่เล็กดีกว่าเป็นเล็กในที่ใหญ่

Half a loaf is better than none. -แม้มีน้อยด้อยค่ายังดีกว่าไม่มีเลย

He who hunts two hares leaves one and loses the other. ( No one can do well two things at once. ) -อย่าจับปลาสองมือ อย่าเหยียบเรือสองแคม

He who would eat the nuts must first crack the shell. -ผู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจึงจะประสบความสำเร็จ

Never judge a book by its cover. -อย่าตัดสินสิ่งใดเพียงภายนอกที่มองเห็น

Don’t count your chickens before they are hatched. -อย่าหวังน้ำบ่อหน้า อย่าตั้งความหวังลมๆ แล้งๆ

People who live in glass houses shouldn’t throw stones. -อย่าตำหนิคนอื่นเขา ในเมื่อตัวเราก็ไม่ต่างกัน (ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง)

You can lead a horse to water but you can’t make it drink. -อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า (ให้คำแนะนะได้แต่ไม่สามารถบังคับให้ทำตามได้)

When the cat’s away the mice will play. – (แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง) หน้าไว้หลังหลอก

A real king is greater than his crown. A real man is more than his clothes. -ความเป็นคนไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้า ความเป็นราชาไม่ได้อยู่ที่มงกุฎ

Let a sleeping dog lie. -อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน อย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บ (อย่าหาเรื่องใส่ตัว)

One swallow doesn’t make a summer. -อย่าด่วนสรุปความก่อนฟังเหตุผลให้ถ้วนถี่

A bad workman always blames his tools. -รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

Cross the stream where it is shallowest. -จงหาวิธีง่ายที่สุดในการแก้ปัญหา

A bird in hand is worth two in the bush. -จงพอใจในสิ่งที่มีอยู่

Don’t cross a bridge until you come to it. -อย่าตีตนไปก่อนไข้

Cut your coat according to your cloth. -นกน้อยทำรังแต่พอตัว

The proof of the pudding is in the eating. -ค่าของคนอยู่ผลของงาน

Don’t make a mountain out of a mole hill. -อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

Be not afraid of growing slowly Be afraid only of standing still. ( Chinese Prov. ) -อย่าห่วงเลยถ้าต้องไปอย่างช้าช้า ที่น่ากลัวมากกว่าก็คือหยุดอยู่กับที่

It takes two to make a quarrel. -ตบมือข้างเดียวไม่ดัง

No man is happy who does not think himself so. -คนที่ปราศจากความสุขก็คือคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีความสุข (สุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจ)

It’s never too late to mend. -ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการแก้ไข้ * One good turn deserves another. แตงโมเลื้อยไปแตงไทเลื้อยมา * The harder the storm the sooner it’s over. -เรื่องใหญ่จบง่ายกว่าเรื่องเล็ก

A change of pasture makes fat calves. -ประสบการณ์ใหม่ๆ ทำให้วิสัยทัศน์กว้างไกล

Advice after mischief is like medicine after death. -กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้ (สายเกินแก้)

When the building is about to fall down all the mice desert it. -เมื่อหมดอำนาจวาสนา คนนำพาก็ลาจาก

Don’t wash dirty linen in public. -(อย่าเอาเรื่องในบ้านไปเล่านอกบ้าน) อย่าสาวไส้ให้กากิน

If you can’t bite better not show your teeth. -อย่าขู่ใครเขาถ้าเราไม่แน่จริง

Make hay while the sun shines. ( Tide and time wait for no one. ) -น้ำขึ้นให้รับตัก

A stitch in time saves nine. -ตัดไฟแต่ต้นลม

There is no rose without thorns. -ไม่มีกุหลาบใดปราศจากหนาม ไม่มีความสำเร็จใดที่ปราศจากอุปสรรค

Too many cooks spoil the broth. -มากหมอมากความ

Every dog has his day. -วันพรไม่มีหนเดียว (ทุกคนย่อมมีโอกาส)

Success is a ladder that cannot be climbed with your hands in your pockets. ( American Prov. ) -ความสำเร็จเกิดขึ้นได้เพราะความเพียร

If you don’t value what you have, you’re sure to lose it. -กว่าจะรู้ค่าสิ่งที่มีอยู่ก็สายเสียแล้ว

A man of word not a man of deed is like a garden full of weed. -ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน (ไม่ใช่ที่คำพูด)

If you would enjoy the fire you must put up with smoke. -(ถ้าจะเล่นไฟก็ไม่ควรกลัวควัน) สุขกับทุกข์เป็นของคู่กัน

What’s sauce for the goose is sauce for the gander. -ทุกคนมีสิทธิเท่ากัน

Don’t put all eggs in one basket. -อย่าตั้งความหวังไว้กับสิ่งเดียว (พลาดพลั้งจะเหมือนนกปีกหัก)

Faults are thick when love is thin. ( Danish. ) -ยามรักจืดจางก็มองเห็นแต่ข้อเสีย (ของกันและกัน)

It’s impossible to judge someone without judging yourself. -จงพิจารณาตนเองก่อนไปตัดสินคนอื่น

When men are friendly even water is sweet. ( Chinese. ) -ยามเมื่อเรามีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันแม้น้ำก็ยังหวาน

Beware of little expenses, a small leak can sink a great ship. -เรื่องเล็กอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าไม่ใส่ใจระมัดระวัง

A man with little learning is like a frog who thinks its paddle a great sea. -คนมีความรู้น้อยเปรียบดังกบในแอ่งน้ำขังที่มันคิดว่านั่นคือทะเล (กบในกะลา)

By a sweet tougue and kindness you can drag an elephant with a hair. -ปิยะวาจาและความเมตตาชนะทุกสิ่ง

The best way to fight an evil man is to pay no attention. -จงสู้กับคนชั่วด้วยวิธีอหิงสา

Love your neighbors, but don’t pull down the fence. -จงรักเพื่อนบ้านแต่ต้องมีขอบเขต

He who asks a question is fool for five minutes; He who does not ask remains a fool forever. -ยอมโง่ห้านาทีเพื่อถามสิ่งที่ไม่รู้ดีกว่าไม่ถามแล้วโง่ตลอดชีวิต

Life is a struggle For those who want more than life itself. -ชีวิตคงต้องดิ้นรนเรื่อยไป ถ้าไม่รู้จักคำว่า “พอ”

Don’t bite the hand that feed you. -อย่ากินบนเรือน แล้วถ่ายบนหลังคา

Criticism comes easier than craftsmanship.(Zeusis) -วิจารณ์ง่ายกว่าลงมือทำ

With money, a dragon without it, worm. (Chinese) -ยามร่ำรวยเปรียบดังพระยา หมดวาสนาก็เหมือนไส้เดือน กื้งกือ

The one who understands does not speak; the one who speaks does not understand. -คนฉลาดมากพูดน้อย คนฉลาดน้อยพูดมาก

If you don’t have a plan for yourself you’ll be part of someone else’s. -ถ้าไม่คิดทำอะไรเอง ก็ต้องเป็นผู้ตามเรื่อยไป

Don’t ignore the small things the kite flies because of its tail. -อย่าดูถูกสิ่งเล็กน้อยว่าด้อยค่า ทุกอย่างมีราคาในตัวเอง

Misfoutune shows those who are really friends. -ยามทุกข์ยากจึงรู้ว่าใครคือเพื่อนแท้

The crab that walks too far falls into pot. (Haitian) -คนอวดเก่งมักถึงหายนะในที่สุด

Behind an able man there are always other able men. -เหนือฟ้ายังมีฟ้า

When the head is under the influence of wine, many a thing swims out of heart. (Yugoslav) -พอเหล้าเข้าปาก ความยากก็หายไป

Seek advice but use your own common sense. (Yiddish) -จงแสวงหาคำแนะนำแต่ตัดสินใจด้วยตัวเอง

If you kick a stone in anger you’ll hurt your own foot. (Korean) -(เตะก้อนหินเวลาโกรธ จะเจ็บเท้าตัวเอง) การทำอะไรเมื่อขาดสติ จะเสียใจภายหลัง

A word spoken in anger may mar an entire life. (Greek) -การพูดอะไรเวลาโกรธ อาจทำลายชีวิตทั้งชีวิต (จงมีสติ)

There’s nothing worse than a person looking for a quarrel. (Setian) -ไม่มีอะไรจะเลวร้ายยิ่งกว่าคนที่คอยแต่จะหาเรื่องทะเลาะวิวาท

The teeth that laugh are also those that bite. (West- African) -(หน้าเนื้อใจเสือ) ปากปราศัยน้ำใจเชือดคอ

The price of your hat isn’t the measure of your brain. (African- American) -รูปกายภายนอกไม้ได้บ่งบอกถึงความสามารถ

With a stout heart, a mouse can lift an elephant. (Tibetan) -จิตใจที่แข็งแรงสามารถชนะอุปสรรคทั้งมวล

Don’t hang your hat higher than you can reach. (Belizean) อย่าตั้งความหวังไว้สูงเกินความสามารถของตน

Beauty without virtue is a flower without perfume. (French) -ความงามที่ไร้คุณค่าเปรียบดังดอกไม้ที่ปราศจากกลิ่นหอม

Set a thief to catch a thief. -หนามยอกเอาหนามบ่ง

Little is spent with difficulty, much with ease. (Thai) -เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย

Even a fish wouldn’t get into trouble if it kept its mouth shut. (Korean) -(แม้แต่ปลาก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่อ้าปาก) ปลาหมอตายเพราะปาก

Nothing is too high for a man to reach, but he must climb with care and confidence. -ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน ขอพียงเชื่อมั่นเมื่อก้าวไป

The truly rich are those who enjoy what thy have. (Yiddish) -ความร่ำรวยที่แท้จริงคือพอใจในใงที่มีอยู่

Worry often gives a small thing a big shadow. (Swedish) -ความวิตกกังวลทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่

Never spend time with people who don’t respect you. (Maori) -ไม่ควรเสียเวลาเสวนากับคนที่ไม่นับถือเรา

Don’t call the alligator big-mouth till you have crossed the river. (Belizean) -อย่าวิจารณ์คนอื่นเขาถ้างานยังไม่เสร็จ

Don’t be so clever; cleverer ones than you are in jail. (Russian) -อย่าทำเป็นอวดฉลาดคนที่ฉลาดกว่าท่านตอนนี้อยู่ในคุก

Having two ears and one tougue we should listen twice as much as we speak. (Turkish) -จงฟังมากกว่าพูด

All food fit to eat, but not all words are fit to speak. (Haitian) -อาหารกินได้ทุกเวลา แต่วาจาควรสงวนไว้บ้าง

Fools are like other folks as long as they are silent. (Danish) -ตราบเท่าที่ไม่เอ่ยวาจา ไม่มีใครรู้ว่าเราโง่

If you follow a fool, you’re a fool yourself. (Jamaican) -เข้าฝูงหงส์ก็เป็นหงส์ เข้าฝูงกาก็เป็นกา

The only way to have a friend is to be one. -ถ้าอยากมีเพื่อนก็ต้องทำตัวให้เป็นเพื่อน (รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา)

Never make a defence or apology before you be excused. (Charles l) -อย่ากินปูนร้อน (อย่าแก้ตัวก่อนถูกกล่าวหา)

Neither a borrower nor a lender be. For loan often lose both itself and friends. (William Shakespesre) -ไม่ควรเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ การกู้ยืมทำให้เสียทั้งเงินแล้ะเพื่อน

Do wrong once and you’ll never hear the end of it. -ทำผิดครั้งเดียว ผู้คนจะพูดถึงไม่มีวันจบสิ้น

The best way to succeed in life is to act on the advice you give to others. -วิธีที่ดีทีสุดในการสร้างความสำเร็จในชีวิตก็คือปฏิบัติตามคำที่แนะนำผู้อื่น

ที่มา: ANiiNooN

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...