ไปดูระบบการศึกษาของเนเธอร์แลนด์ อีกหนึ่งประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการปฏิรูปการศึกษา

เนเธอร์แลนด์ เป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการปฏิรูปการศึกษาเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะต้องเผชิญกับปัญหาการเมืองที่ยืดเยื้อยาวนาน แต่ทว่าหลังปัญหานั้นสิ้นสุดลง ประเทศนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการศึกษา

 

dd3

 

ระบบการศึกษาของที่นี่แตกต่างจากที่อื่น โดยรัฐบาลจะให้อิสระโรงเรียนในการจัดการศึกษาอย่างเต็มที่ โดยจะไม่เข้าไปแทรกแซงเรื่องการบริหารจัดการ หรือวิธีการสอนของครูแต่อย่างใด

 

ดังนั้น การศึกษาจึงมีความหลากหลาย เด็กๆมีโอกาสเลือกแผนการเรียนและโรงเรียนที่อยากเข้า ในขณะที่ครูก็สามารถเลือกใช้วิธีการสอนในแบบของตน

 

การวิจารณ์การสอนโดยเพื่อนครูด้วยกัน เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้พัฒนาการสอนของครูอย่างได้ผล ซึ่งเมื่อครูคนหนึ่งสอน ครูอีกคนจะเข้ามาสังเกตการณ์ และบันทึกลักษณะการสอน ตลอดจนพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กเอาไว้ จากนั้นก็จะมาช่วยกันหาจุดเด่นและจุดด้อยของการสอนดังกล่าว เพื่อที่จะได้ช่วยกันปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

dd2

 

นอกจากนี้ เพื่อยกระดับการสอนของครูให้ดียิ่งขึ้น ทางสภาการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการของเนเธอร์แลนด์จึงได้จัดตั้งโปรแกรม School ann Zet ขึ้นมา

 

โดยครูแต่ละภาควิชาจะต้องช่วยกันทำแผนการสอนที่แตกต่างจากเดิม แล้วมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะนำไปสู่แผนการสอนแบบใหม่ที่กระตุ้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการสอนและการเรียนรู้อย่างแท้จริงครับ

 

เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของครูเป็นอย่างมาก เพราะเขาถือว่าระบบการศึกษาที่ดีควรเริ่มต้นจากการสอนที่มีคุณภาพ การที่เด็กจะเป็นเลิศได้นั้น ตัวแปรสำคัญก็คือครูนั่นเองครับ

 

ข้อมูลจาก: Eduzones

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...