เกาหลีใต้เดินหน้าปฎิรูปการศึกษา เพื่อผลิตแรงงานที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21

Smart Education เป็นนโยบาลของรัฐบาลเกาหลีใต้ ซึ่งรัฐบาลต้องการปฏิรูประบบการศึกษา โดยให้ทุกโรงเรียนเปลี่ยนระบบการศึกษาเป็นแบบ Digital โดยมีความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานให้ได้ทั้งประเทศภายในปี 2015

 

ke1

 

เหตุผลที่รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องการปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อผลิตแรงงานที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการผสมผสานความรู้ และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี

 

นอกจากนี้การเรียนแบบในอดีต ที่นักเรียนอาจเตรียมตัวสอบแบบตั้งรับอย่างเดียว และคนที่เรียนเก่งก็เป็นคนที่สามารถจำในสิ่งที่เขาเรียนมาแล้วเขียนคำตอบที่ถูกต้องลงในข้อสอบ ซึ่งมันไม่ใช่วิธีการที่ดีอีกต่อไปแล้วสำหรับตอนนี้ ในอนาคตเด็กจะต้องสามารถคิดวิเคราะห์ได้ เลือกใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีแหล่งที่มาหลากหลาย

 

ke2

 

การเรียนโดยใช้ตำรา Digital นั้นทำให้เด็กๆ อยากเรียนรู้มากขึ้น และที่สำคัญยังสามารถแก้ไขเนื้อหาในบทเรียนได้ทันทีในขณะที่ตำรากระดาษต้องใช้เวลานาน

 

ซึ่งหลังจากที่ได้มีการใช้เครื่องมือ Digital ในการเรียนของประเทศเกาหลีใต้ พบว่าโรงเรียนประถมกว่า 110 แห่ง มีผลการเรียนเชิงวิชาการที่ดีขึ้นด้วย

 

ข้อมูลจาก: Eduzones

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...