Seoul National University มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจในระดับปริญญาโท ที่ประเทศเกาหลีใต้

Seoul National University  มอบทุนการศึกษาจำนวนทั้งหมด 20 ทุน ในโครงการ Graduate Scholarship for Excellent Foreign Students (GSFS) เรียนต่อในระดับปริญญาโทในทุก ๆ สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนครับ

 

snu1

 

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในโครงการ

 – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 – มหาวิทยาลัยมหิดล 
 – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 – มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 – มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

 

snu3

 

สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจทุนการศึกษานี้ ต้องสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยและได้รับการตอบรับเข้าเรียนก่อน ถึงจะสามารถสมัครเพื่อรับทุนได้ครับ 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าเรียน
 -ใบสมัคร
 – เรียงความแสดงเจตจำนงและแผนการศึกษาของผู้สมัคร
 – จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ
 – Transcript และใบรับรองการจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 – สำเนา Passport หรือบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
 – เอกสารแสดงความเป็นบิดามารดา เช่น สูติบัตร
 – Statement
 – พอร์ตฟอลิโอ (สำหรับสาขาวิชาเช่น ศิลปะ ดนตรี พละ)
 – เอกสารแสดงความสามารถทางภาษา เช่น TOEFL iBt 80 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 5.5 คะแนนขึ้นไป หรือ ผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลี(TOPIK) ระดับ 3 ขึ้นไป 
 – ใบยืนยันผลการศึกษา

 

snu4

 

เอกสารทั้งหมดต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ หรือ เกาหลี เท่านั้นครับ โดยสามารถส่งเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 20 มีนาคม 2557 นี้ ไปที่

Office of Admissions Seoul National University,
1, Gwanak-ro, 
Gwanak-gu Seoul, 
Korea, 151-742

เอกสารเพิ่มเติม
– สมัครเข้าเรียนแบบออนไลน์ 
– รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสาร

 

snu2

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครรับทุน
 – ใบสมัครขอรับทุน
 – Statement ของครอบครัว

 

ส่งเอกสารรับทุนไปตามที่อยู่ด้านล่างนี้ภายใน วันที่ 21 มีนาคม 2557 ครับ
Ms. GSFS Coordinator Office of International Affairs, 
Seoul National University, Bldg.152, 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu
Seoul 151-742, 
Republic of Korea

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...