ไปแดนปลาดิบวันนี้ กับ ทุนฝึกอบรมผู้นำเยาวชนญี่ปุ่น จาก หน่วยงาน สท.

ทุนมาใหม่ ที่เตรียมมอบให้เยาวชนเพื่อเป็น ตัวแทนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรบผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่นนี้ มีจำนวนมากถึง 57 ทุนด้วยกัน

โดย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) จะเป็นผู้คัดเลือกคนที่จะมารับทุนเอง

 

g54n0sre

สาขาที่เปิดรับ และ คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มที่กำหนด

1.) Youth Development (สาขาการพัฒนาเยาวชน) จำนวน 15 ทุนด้วยกัน
– ข้อกำหนดคือ ต้องเป็นข้าราชการ จนท. บุคลากรในหน่วยงาน หรือ องค์กรที่เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน

 

2.) Community Small and Medium Enterprise Development and Promotion (สาขาการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม)  จำนวน 14 ทุน
– ข้อกำหนดคือ ต้องเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือ บุคลากรส่งเสริมเศรษฐกิจส่วนภูมิภาค หรือ เป็นผู้ทำงานในองคืกรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ

 

3.) Community-based Health Operation and Management (สาขาการบริหารและจัดการสาธารณสุขชุมชน) จำนวน 14 ทุนด้วยกัน
– ข้อกำหนดก็คือ ต้องเป็นข้าราชการ บุคลากร หรือ จนท. ด้านสาธารณสุขชุมชน

 

wl8swoud
คุณสมบัติผู้สมัคร มีดังนี้
1.) มีสัญชาติไทย
2.) มีอายุระหว่าง 20-35 ปี
3.) มีความเกี่ยวข้องในสาขาที่สมัคร มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในสาขาที่สมัคร
4.) ไม่ติดการตรวจเลือกทหาร
5.) ไม่ได้รับราชการกับกระทรวงกลาโหม
6.) ไม่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์
7.) มีสุขภาพแข็งแรง
8.) ไม่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นมาก่อน
9.) ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่น เพื่อไปต่างประเทศ
10.) ต้องกลับมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หากได้เคยเข้าร่วมโครงการกับทาง สท. มาแล้ว

 

njdvfpub

เอกสารที่จำเป็น
– ใบสมัคร (พร้อมข้อมูลที่กรอกแล้ว)
– รูปถ่าย 2*2 นิ้ว (ไม่บังใบหน้า และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
– สำเนาบัตรประชาชา/บัตรข้าราชการ (หากมีการเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องมีหลักฐานมายืนยันด้วย)
– หนังสือรับรองการทำงาน (แสดงการทำงานในสาขาต่างๆ ของผู็สมัคร) พร้อมแนบบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการและพนักงานรัฐของผู้รับรองสมัคร)

* ผู้สมัครต้องเขียนบทความ หรือ เรียงความที่บรรยายเกี่ยวกับงานของตัวเอง และ ความคาดหวังที่จะนำความรู้กลับมาพัฒนางาน
กำหนดการณ์ ของ สท.
– สาขาพัฒนาเยาวชน
สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ 7 – 31 พฤษภาคม 2556 / ส่งทางไปรษณีย์ระหว่าง 7 – 27 พฤษภาคม 2556 (โดยยึดจากวันประทับตราไปรษณีย์)

– สาขาอื่น ๆ
สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ 7 – 20 พฤษภาคม 2556

 

itqc11fy

สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานเลยหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ตามที่อยู่นี้เลยนะครับ

กลุ่มประสานงานต่างประเทศ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วงเล็บไว้ว่า “สมัครโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน”

 

หรือ สอบถามรายละเอียดที่ กลุ่มประสานงานต่างประเทศ โทร 0-2651-6534 หรือ 0-2255-5850-7 ต่อ 179

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...