ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบทุนปริญญาตรี-โท ออกให้หมดเรียนฟรีต่างประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทยและบุคคลทั่วไป เพื่อรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาวิชาเกี่ยวกับธุรกิจ การเงิน และเศรษฐศาสตร์

 

bot-scholarship5

 

ผู้ผ่านการคัดเลือก จะมีโอกาสเรียนต่อต่างประเทศ ในมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้ ซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  เนเธอร์แลนด์  ออสเตรเลีย  จีน  หรือญี่ปุ่น

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าครองชีพ ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ จนกว่าจะเรียนจบภายในเวลาที่กำหนด แต่ผู้รับทุน ต้องกลับมาทำงานให้ทาง ธปท. อย่างน้อย 2 เท่าของเวลาที่ได้รับทุน!!

 

bot-scholarship2

 

ทุนการศึกษาจะแบ่งออกเป็นสาขาต่างๆดังนี้
ทุนระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน เรียนต่อในสาขาเศรษฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยตามรายชื่อนี้

ทุนระดับปริญญาโท จำนวน 8 ทุน แบ่งออกเป็น
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, Finance, Financial Engineering, MBA (Finance) หรือวิชาสถิติ  5 ทุน
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หรือ Mechatronic  หรือ Computer Engineering (เน้นด้าน Image Processing)  จำนวน 1 ทุน
– สาขาวิชา Mechatronic (เน้นด้าน Automation and Maintenance) จำนวน 1 ทุน
– สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือ Nano -Technology จำนวน 1 ทุน

 

bot-scholarship3

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร กำหนดเอาไว้ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 25 ปีสำหรับระดับปริญญาตรี และไม่เกิน 35 ปีในระดับปริญญาโท
3. ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่นที่มีพันธะผูกพันธ์
4. มีสุขภาพดี ความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษจำคุก

 

การสมัคร ผู้สมัครสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของขั้นตอนการสมัคร และเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ได้ในเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/

 

bot-scholarship

 

หมดเขตรับสมัครในวันที่ 30 เมษายน 2556 ใครที่มีข้อสงสัยเรื่องทุนสามารถสอบถามทางธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่ระบุไว้ได้เลย…. ขอให้ชาว WeGoInter.com ทุกคนโชคดีนะจ๊ะ ^^

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
เตรียมตัวไปเรียนต่อเมืองนอกกับ www.WeGoInter.com เว็บดีๆที่จะทำให้การเรียนไกลบ้าน เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว... :)

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...