โครงการทุนระยะสั้น IATTS Forum เป็นเวลา 57 วัน ในประเทศญี่ปุ่น

IATTS Forum แห่งประเทศญี่ปุ่น กำลังเปิดรับทุนโครงการอบรมระยะสั้น เป็นเวลา 57 วันในเมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่สนใจมีรายละเอียดดังนี้

 

japan-iatts

 

โครงการที่รับสมัครแบ่งเป็น 2 รุ่น คือระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงกรกฏาคม 2557 และรุ่นถัดมาคือระหว่างเดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายน 2557

เนื้อหาของการอบรมจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น การจัดการเทคโนโลยี รวมถึงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวญี่ปุ่น และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆชาวอาเซียนอีกด้วย

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมรับทุนสนับสนุน กำหนดเอาไว้ว่า…
– ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
– มีอายุระหว่าง 25-35 ปี
– มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในสาขาใดก็ได้
– พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น

 

japan-iatts2

 

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ประกอบไปด้วย…

1. หนังสือแจ้งชื่อจากหน่วยงานของผู้สมัคร ถึงอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อแจ้งรายชื่อผู้สมัครรับทุนพร้อมเอกสารการสมัคร โดยมีหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจอนุมัติในการเข้ารับทุนลงนามในหนังสือ (จัดทำเป็นภาษาไทยตามแบบฟอร์มของหน่วยงานนั้นๆ)

2. เอกสารใบสมัคร  จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

2.1 Application Form for the 51st & 52nd IATSS Forum in 2014 (พร้อมติดรูปถ่าย)
2.2 IATSS Forum Reference Form (A)
2.3 IATSS Forum Reference Form (B)
2.4 บทเรียงความ (ภาษาอังกฤษ)
2.5 สำเนาใบรับรองผลทางด้านภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, TOEIC เป็นต้น)
2.6 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร (ภาษาไทย)
2.7 รูปถ่ายขนาด 4×3 ซม. จำนวน 3 รูป (พร้อมเขียนชื่อด้านหลังรูป) ใส่ซองแนบพร้อมใบสมัคร
(สามารถดูรายละเอียดในการกรอกข้อมูลได้จากแบบฟอร์มใบสมัคร)

3. สำเนาเอกสารใบสมัคร  จำนวน 5 ชุด
ถ่ายสำเนาเอกสารใบสมัครเฉพาะ ข้อ 2.1 – 2.6 เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4. แบบสอบถาม

 

japan-iatts3

 

การสมัครสามารถทำได้ 2 ช่องทาง ทั้งการยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยติดต่อสมัครได้ที่
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส่วนต่างประเทศ)
49 พระราม 6  ซอย 30  ถนนพระราม 6  กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 02-278-8400 ต่อ 1821 หรือเว็บไซต์ www.deqp.go.th

 

หวังว่าข่าวนี้คงจะเป็นกำลังใจให้ใครที่กำลังอยากจะรับทุนในประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้จะเป็นทุนระยะสั้นๆ แต่ WeGoInter.com คิดว่าโครงการนี้จะช่วยให้ได้ความรู้ และประสบการณ์ดีๆอย่างแน่นอนเลย…. ^^

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
เตรียมตัวไปเรียนต่อเมืองนอกกับ www.WeGoInter.com เว็บดีๆที่จะทำให้การเรียนไกลบ้าน เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว... :)

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...